giúp đỡ ko hiện app để đồng bộ iphone

bangbui79

GÂY DỰNG
Hix , không có mục app làm mình không cài được mấy cái app . không biết itunes hay máy mình bị gì nữa

 

lampham

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Trước khi cắm iphone thì itune có app không bác ? itune bản mới nhất chưa bác ?
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top