Giúp đỡ mua Palm tại Đà Nẵng...

choivui

MÁY HỎNG
Đang muốn chuyển sang dùng Palm - Nhưng ở Đà Nẵng thì cửa hàng nào bán nhiều loại và uy tín nhỉ...có a e Đà Nẵng nào vào giúp đỡ....
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top