Giúp đỡ mua Palm tại Đà Nẵng...

choivui

MÁY HỎNG
Đang muốn chuyển sang dùng Palm - Nhưng ở Đà Nẵng thì cửa hàng nào bán nhiều loại và uy tín nhỉ...có a e Đà Nẵng nào vào giúp đỡ....
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Bài này giờ xem lại vẫn hay, cám ơn bác thớt
Top