Giúp em debug chương trình Ping wince với

3 Tháng chín 2007 lúc 12:36
#1
Các bác ơi em đang nhập môn về Embedded VC++ cho PDA, em có cài EVC 4++, evc4sp4, Microsoft Pocket PC 2003 SDK đầy đủ vào trong máy tính. Nếu như dịch thử ví dụ Hello, thi không có vấn đề gì cả. Nhưng khi em dịch thử ví dụ chương trình Ping trong Windows CE Tools\wce420\PO CKET PC 2003\Samples\Wi n32 thi nhận được thông báo error sau:
C:\Program Files\Windows CE Tools\wce420\PO CKET PC 2003\Include\em ulator\aygshell .h(26): Could not find the file vibrate.h.

ping.obj : error LNK2019: unresolved external symbol _IcmpCloseHandl e referenced in function "long __cdecl MainDlgProc(str uct HWND__ *,unsigned int,unsigned int,long)" (?MainDlgProc@@ YAJPAUHWND__@@I IJ@Z)
ping.obj : error LNK2019: unresolved external symbol _IcmpSendEcho referenced in function "long __cdecl MainDlgProc(str uct HWND__ *,unsigned int,unsigned int,long)" (?MainDlgProc@@ YAJPAUHWND__@@I IJ@Z)
ping.obj : error LNK2019: unresolved external symbol _IcmpCreateFile referenced in function "long __cdecl MainDlgProc(str uct HWND__ *,unsigned int,unsigned int,long)" (?MainDlgProc@@ YAJPAUHWND__@@I IJ@Z)
ping.obj : error LNK2019: unresolved external symbol _inet_addr referenced in function "long __cdecl MainDlgProc(str uct HWND__ *,unsigned int,unsigned int,long)" (?MainDlgProc@@ YAJPAUHWND__@@I IJ@Z)
ping.obj : error LNK2019: unresolved external symbol _inet_ntoa referenced in function "long __cdecl MainDlgProc(str uct HWND__ *,unsigned int,unsigned int,long)" (?MainDlgProc@@ YAJPAUHWND__@@I IJ@Z)
ping.obj : error LNK2019: unresolved external symbol _gethostbyname referenced in function "long __cdecl MainDlgProc(str uct HWND__ *,unsigned int,unsigned int,long)" (?MainDlgProc@@ YAJPAUHWND__@@I IJ@Z)
ping.obj : error LNK2019: unresolved external symbol _WSAStartup referenced in function "long __cdecl MainDlgProc(str uct HWND__ *,unsigned int,unsigned int,long)" (?MainDlgProc@@ YAJPAUHWND__@@I IJ@Z)
emulatorRel/test.exe : fatal error LNK1120: 7 unresolved externals
Error executing link.exe.

Đại ca nào đã có kinh nghiệm vể dịch ví dụ như vậy thì chỉ bảo em với?
Nếu có thể chỉ cho em ở đâu có thể download được chương trình Ping mà viết bằng win32 với nhé.
Xin cảm ơn các đại ca
 
3 Tháng chín 2007 lúc 21:41
#3
Em vẫn chưa làm được!!!

Cảm ơn bác, nhưng mà khi em tim file vibrate.h thì chẳng thấy đâu cả, cách sửa nó thế nào? Em mới chỉ là nhập môn thôi, vì thế không hiểu rõ đâu, bác chỉ cho em rõ nhé....
A mà cái Tool bac cho em thi em cài rồi, chạy tốt, nhưng mà em muốn tìm code cua win32 cua nó cơ, bác có biết chỗ nào không chỉ em với?
Cảm ơn bác
 
Lazada Vietnam Master card on Monday