HỎI / ĐÁP Giúp mình add UDID với.

daragonvn

GÂY DỰNG
Mình đang cần add UDID cho em Iphone 4 với. Mình định Up lên iOS 4.2 beta.
258dd7a2dd97c4ba61c7dde52434b97da75be7d0
Thank.
bạn qua tinh tê bên đó đang có chương trình add UDID cho anh em miễn phí đó qua đó đăng kí đi là được thôi ở 4rum này mình chưa thấy có bài đó bên đó làm nhanh lắm
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Chắc do đầu tư nhiều về các mảng truyền thông nên thường sẽ được để ý hơn
Top