HỎI / ĐÁP Giúp mình add UDID với.

daragonvn

GÂY DỰNG
Mình đang cần add UDID cho em Iphone 4 với. Mình định Up lên iOS 4.2 beta.
258dd7a2dd97c4ba61c7dde52434b97da75be7d0
Thank.
bạn qua tinh tê bên đó đang có chương trình add UDID cho anh em miễn phí đó qua đó đăng kí đi là được thôi ở 4rum này mình chưa thấy có bài đó bên đó làm nhanh lắm
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top