Giup Minh voi !! O2 II up rom 1.72 bi treo

DAng Quoc Minh

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Moi choi con O2 II,dg xai ban 1.65,doc bai cac bac chi up rom thay ghien qua.M lam thu theo cach tai ban rom tu web o2 ve.Sync voi pc roi chay.Chay duoc 30%,treo cung ngac.SAu do M h-reset lai dung cung ngat...Lam sao day.Bac nao co long chi giup.thanks
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top