Giup Minh voi !! O2 II up rom 1.72 bi treo

DAng Quoc Minh

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Moi choi con O2 II,dg xai ban 1.65,doc bai cac bac chi up rom thay ghien qua.M lam thu theo cach tai ban rom tu web o2 ve.Sync voi pc roi chay.Chay duoc 30%,treo cung ngac.SAu do M h-reset lai dung cung ngat...Lam sao day.Bac nao co long chi giup.thanks
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Bài này giờ xem lại vẫn hay, cám ơn bác thớt
Top