giúp với! máy ASUS P526 (khẩn cấp)

honghaianh

NHẬP HỘI
ai biết giúp mình với!
máy ASUS P526 của mình chạy hay bị lỗi 1 số phần mềm. mình có Default factory Settings, sau khi màn hình khởi động và sau 1 loạt các yêu cầu khai báo. Cuối cùng máy hiện trang Password gồm dòng chữ emergency phone calls can be made và bảng số từ 0...9. Mình đã nhập rất nhiều sô mà không Unlock được. Ai biết xin giúp mình
Xin cảm ơn!
 

phamhien

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
ai biết giúp mình với!
máy ASUS P526 của mình chạy hay bị lỗi 1 số phần mềm. mình có Default factory Settings, sau khi màn hình khởi động và sau 1 loạt các yêu cầu khai báo. Cuối cùng máy hiện trang Password gồm dòng chữ emergency phone calls can be made và bảng số từ 0...9. Mình đã nhập rất nhiều sô mà không Unlock được. Ai biết xin giúp mình
Xin cảm ơn!

Chẳng nhẽ máy bạn bị lock lại gì rồi
Hãy thử làm lại lần nữa và chú ý bỏ qua các bước không cần thiết như tạo password chẳng hạn!
 

taymotomo

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
bấm 1234 Được gửi bởi honghaianh Xem bài
ai biết giúp mình với!
máy ASUS P526 của mình chạy hay bị lỗi 1 số phần mềm. mình có Default factory Settings, sau khi màn hình khởi động và sau 1 loạt các yêu cầu khai báo. Cuối cùng máy hiện trang Password gồm dòng chữ emergency phone calls can be made và bảng số từ 0...9. Mình đã nhập rất nhiều sô mà không Unlock được. Ai biết xin giúp mình
 

taymotomo

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
bấm 1234 Được gửi bởi honghaianh Xem bài
ai biết giúp mình với!
máy ASUS P526 của mình chạy hay bị lỗi 1 số phần mềm. mình có Default factory Settings, sau khi màn hình khởi động và sau 1 loạt các yêu cầu khai báo. Cuối cùng máy hiện trang Password gồm dòng chữ emergency phone calls can be made và bảng số từ 0...9. Mình đã nhập rất nhiều sô mà không Unlock được. Ai biết xin giúp mình
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Cảm ơn bạn đã thông tin.
Top