GÕ TIẾNG VIỆT TRÊN MAC OSX

Các thớt khác của UTman

UTman

NHẬP HỘI
Gõ Tiếng Việt trên MAC

Có bác nào biết cách gõ tiếng Việt trên MAC mà bỏ dấu sau như win XP. Em chỉ có thể gõ như VINI nhưng phải bỏ dấu ngay sau khi gõ nguên âm. Bất tiện wá!!!!!!. Mơì các PÁC tham gia
thank+++++++
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top