GÕ TIẾNG VIỆT TRÊN MAC OSX

Các thớt khác của UTman

UTman

NHẬP HỘI
Gõ Tiếng Việt trên MAC

Có bác nào biết cách gõ tiếng Việt trên MAC mà bỏ dấu sau như win XP. Em chỉ có thể gõ như VINI nhưng phải bỏ dấu ngay sau khi gõ nguên âm. Bất tiện wá!!!!!!. Mơì các PÁC tham gia
thank+++++++
 

Bài viết cần bạn xem thêm

HEPA - viết tắt của High Efficiency Particulate Air (bộ lọc không khí hiệu suất cao) là một tiêu chuẩn về tỷ lệ hiệu quả trong việc lọc không khí.
Màng lọc khí HEPA được phát triển vào những năm 1940 bởi Ủy ban năng lượng nguyên tử Hoa Kỳ với ...
Top