[HCMC] [Góc tư vấn - tìm mua] đồng hồ trong khoảng 15 - 17.5 triệu

Các thớt khác của Nguyễn Thành Tâm Lịch sử giao dịch của Nguyễn Thành Tâm (0)

Bài viết cần bạn xem thêm

Sau tết, sẵn không phê pháo, đàn đúm lung tung do anh cô Vy, quyết định lôi mấy đồ sưu tầm của một thời đam mê ra kiểm tra.
849778DF-38BC-4863-A73E-05F6E152A47F.jpeg 7EB77A1B-F676-4585-8B47-611342999021.jpeg 45423384-84E4-4BBC-865C-F5142C666291.jpeg
Phải công nhận nếu xét về chất liệu inox thì mấy anh Tà ...
Top