Gởi các bác quản lý FTP của handheld

Các thớt khác của trau-nuoc

trau-nuoc

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Tôi muốn đưa thêm lên ftp 1 số ebook về Digital Photography nhưng bị báo giới hạn về dung lượng. Số ebook tôi muốn đưa lên lần này khoảng ~250Mb.

Các bác xem thử nếu được thì tôi sẽ up lên. Cám ơn nha.

Trâu-nước
 

HuanLeQuoc

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
@trau-nuoc: Tôi vừa chuyển 1 file text nhỏ lên thư mục /Public/Books/Magazines mà bạn vẫn hay upload Digital Photography Journal thì thấy log như sau:
STATUS: -> Accepting connection: 222.252.33.91:20.
226-Maximum disk quota limited to 10240000 kBytes
Used disk quota 1743472 kBytes, available 8496527 kBytes
226 Transfer complete.

Như vậy là tổng quota vẫn là 10240000 kBytes = 10GB; đã sử dụng 1743472 kBytes ~ 1.7GB và còn chứa được 8496527 kBytes ~ 8.2 GB. Với 8.2 GB này, bạn thừa sức đưa các tạp chí Digital Photography lên, bạn ạ. Cũng có thể tại mạng mấy hôm nay đang "chuối" chăng ?

Mong nhận được các số tạp chí mới của bạn.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top