Gởi các bác quản lý FTP của handheld

Các thớt khác của trau-nuoc

trau-nuoc

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Tôi muốn đưa thêm lên ftp 1 số ebook về Digital Photography nhưng bị báo giới hạn về dung lượng. Số ebook tôi muốn đưa lên lần này khoảng ~250Mb.

Các bác xem thử nếu được thì tôi sẽ up lên. Cám ơn nha.

Trâu-nước
 

HuanLeQuoc

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
@trau-nuoc: Tôi vừa chuyển 1 file text nhỏ lên thư mục /Public/Books/Magazines mà bạn vẫn hay upload Digital Photography Journal thì thấy log như sau:
STATUS: -> Accepting connection: 222.252.33.91:20.
226-Maximum disk quota limited to 10240000 kBytes
Used disk quota 1743472 kBytes, available 8496527 kBytes
226 Transfer complete.

Như vậy là tổng quota vẫn là 10240000 kBytes = 10GB; đã sử dụng 1743472 kBytes ~ 1.7GB và còn chứa được 8496527 kBytes ~ 8.2 GB. Với 8.2 GB này, bạn thừa sức đưa các tạp chí Digital Photography lên, bạn ạ. Cũng có thể tại mạng mấy hôm nay đang "chuối" chăng ?

Mong nhận được các số tạp chí mới của bạn.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Top