Gọi Task Manager từ 1 button (Win6)

antibush

NHẬP HỘI
Mình mới dùng win6, hỏi hơi gà tí: Trước đây dùng Win03 mình có thể set 1 button nào đó để gọi chức năng "running program". Trong win6.0 sao chỉ có một số chương trình nằm trong list được chọn cho button thôi nhỉ? (Ví dụ Task Manager, Vietmap,... không nằm trong nhóm này)
 

thanhcun2

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Bạn search Google phần mềm miễn phí AE Buttons , nó cho gán mọi phím và mọi chức năng nâng cao.
Chúc bạn thành công.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Biết đến HHVN đâu cuối năm 2006 do anh trai @tuanhung1433 rủ rê, rồi đâm nghiện, đến cuối năm 2007 mới có tgian đăng ký nick để tham gia đấu giá, chờ đâu thử thách tận 6 tháng mới được tham gia mở bài đấu.
mới đó mà nhanh thật, qu ...
Top