[HCMC] Gọng kính Prada, Authentic 100% ship Mỹ.

Các thớt khác của Thiên Hồng Shop Lịch sử giao dịch của Thiên Hồng Shop (0)

Thiên Hồng Shop

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
#1
Call me : 0987.363.797
Add : 285/48 CMT8, P12, Q10

Hình post bên dưới là hình thật nha bà con. Bao test hàng authentic dưới mọi hình thức.

------------------------------

Prada Top Green Matte Tortoise VPR 06S Eyeglasses

VPR 06S UBF-101 ( 54/16/140)
Colour : Top Green Matte Tortoise ( UBF-101 )
Size : 54/16/140
Made in Italy
Hàng new ship US (no box) , retails $310.

Giá bán : 3,500,000 vnđ
-------------------------------

Prada Top Black Tortoise VPR 06S Eyeglasses

VPR 06S-F UBH-101 (56/16/145)
Colour : Top Black Tortoise ( UBH-101 )
Size : 54/16/145
Made in Italy
Hàng new ship US (no box) , retails $345.

Giá bán : 3,500,000 vnđ---------------------------------

Prada Matte Havana VPR 06R Eyeglasses

VPR 06R HAQ-101 (53/18/145)
Colour : Matte Havana ( HAQ-101 )
Size : 53/18/145
Made in Italy
Hàng new ship US (no box) , retails $380.

Giá bán : 3,800,000 vnđ-------------------------------

Prada Matte Black VPR 06R Eyeglasses

VPR 06R 1AB-101 (55/18/145)
Colour : Matte Black ( 1AB-101 )
Size : 55/18/145
Made in Italy
Hàng new ship US (no box) , retails $380.

Giá bán : 3,800,000 vnđ--------------------------------


Prada Top Black VPR 05S Eyeglasses

VPR 05S UBH-101 (55/17/140)
Colour : Top Black ( UBH-101 )
Size : 55/17/140
Made in Italy
Hàng new ship US (no box) , retails $345.

Giá bán : 3,800,000 vnđ-------------------------------

Prada Havana VPR 07P Eyeglasses

VPR 07P 2AU-101 (56/17/145)
Colour : Havana ( 2AU-101 )
Size : 56/17/145
Made in Italy
Hàng new ship US (no box) , retails $276.

Giá bán : 3,200,000 vnđ------------------------------------

Prada Red Havana VPR 14R Eyeglasses

VPR 14R TWC-101 (54/16/140)
Colour : Red Havana ( TWC-101 )
Size : 54/16/140
Made in Italy
Hàng new ship US (no box) , retails $415.
( Bị trầy kình demo do vận chuyển )

Giá bán : 3,500,000 vnđ-------------------------------

Prada Havana VPR 15P Eyeglasses

VPR 15P 2AU-101 (55/16/135)
Colour : Havana ( 2AU-101 )
Size : 55/16/135
Made in Italy
Hàng new ship US (no box) , retails $330.

Giá bán : 3,500,000 vnđ-------------------------------

Prada Bordeaux Gradient Red VPR 15P Eyeglasses

VPR 15P MAX-101 ( 55/16/135 )
Colour : Bordeaux Gradient Red (MAX-101 )
Size : 55/16/135
Made in Italy
Hàng new ship US (no box) , retails $330.

Giá bán : 3,500,000 vnđ-------------------------------

Prada Top Black Medium Havana VPR 15P Eyeglasses

VPR 15P-A NAI-101 (55/16/135)
Colour : Top Black Medium Havana ( NAI-101 )
Size : 55/16/135
Made in Italy
Hàng new ship US (no box) , retails $330.

Giá bán : 3,500,000 vnđ-------------------------------

Prada Mimetic Bronw/Brown Transp VPR 15Q Eyeglasses

VPR 15Q QE1-101 (54/17/145)
Colour : Mimetic Bronw/Brown Transp ( QE1-101 )
Size : 54/17/155
Made in Italy
Hàng new ship US (no box) , retails $275.

Giá bán : 2,600,000 vnđ


--------------------------------

Prada Gloss Black VPR 16M Eyeglasses

VPR 16M 1AB-101 (53/16/140)
Colour : Gloss Black ( 1AB-101 )
Size : 53/16/140
Made in Italy
Hàng new ship US (no box) , retails $240,96.

Giá bán : 3,200,000 vnđ


--------------------------------

Prada Matte Black VPR 16M Eyeglasses

VPR 16M 1BO-101 (53/16/140)
Colour : Matte Black ( 1BO-101 )
Size : 53/16/140
Made in Italy
Hàng new ship US (no box) , retails $240,96.

Giá bán : 3,200,000 vnđ


---------------------------------

Prada Spotted Brown Grey VPR 16M Eyeglasses

VPR 16M UEL-101 (53/16/140)
Colour : Prada Spotted Brown Grey ( UEL-101 )
Size : 53/16/140
Made in Italy
Hàng new ship US (no box) , retails $240,96.

Giá bán : 3,200,000 vnđ


-----------------------------------


Prada Tortoise Denim VPR 16M Eyeglasses

VPR 16M ZXH-101 (55/16/140)
Colour : Tortoise Denim ( ZXH-101 )
Size : 53/16/140
Made in Italy
Hàng new ship US (no box) , retails $290

Giá bán : 3,500,000 vnđ-----------------------------------

Prada Havana Dark Red VPR 16RV Eyeglasses

VPR 16RV 2AU-101 (53/16/140)
Colour : Havana Dark Red ( 2AU-1O1)
Size : 53/16/140
Made in Italy
Hàng new ship US (no box) , retails $315

Giá bán : 3,500,000 vnđ-----------------------------------

Prada Black VPR 16S Eyeglasses

VPR 16S 1AB-101 ( 54/18/140)
Colour : Black ( 1AB-1O1)
Size : 54/18/140
Made in Italy
Hàng new ship US (no box) , retails $316

Giá bán : 3,500,000 vnđ------------------------------------

Top Black White Havana: Prada VPR 16S ROK1O1

VPR 16S-F ROK-101 (54/18/140)
Prada Top Black White Havana VPR 16S F Eyeglasses
Colour : Top Black White Havana ( ROK-101)
Size : 54/18/140
Made in Italy
Hàng new ship US (no box) , retails $395
( Có trầy kình demo do vận chuyển )

Giá bán : 3,500,000 vnđ


--------------------------------------------

Prada Dark Brown VPR 18O F Eyeglasses

VPR 18O DHO-101 (54/18/135)
Colour : Dark Brown ( DHO-101)
Size : 54/18/135
Made in Italy
Hàng new ship US (no box) , retails $310

Giá bán : 3,500,000 vnđ-----------------------------------

Prada Havana Stotted Blue VPR 18O F Eyeglasses

VPR 18O NAG-101 (54/18/135)
Colour : Havana Stotted Blue ( NAG-101)
Size : 54/18/135
Made in Italy
Hàng new ship US (no box) , retails $300

Giá bán : 3,500,000 vnđ


------------------------------------

Prada Tortoise Orange VPR 18O F Eyeglasses

VPR 18O TKR-101 (54/18/135)
Colour : Tortoise Orange ( TKR-101)
Size : 54/18/135
Made in Italy
Hàng new ship US (no box) , retails $256

Giá bán : 3,500,000 vnđ-----------------------------------

Prada Top Black Medium Havana VPR 18O F Eyeglasses

VPR 18O-A NAI-101 (54/18/135)
Colour : Top Black Medium Havana ( NAI-101)
Size : 54/18/135
Made in Italy
Hàng new ship US (no box) , retails $300

Giá bán : 3,500,000 vnđ


-----------------------------------
Hình post bên trên là hình thật nha bà con .Bao test hàng authentic dưới mọi hình thức.

Call me : 0987.363.797
Add : 285/48 CMT8, P12, Q10
 

Thiên Hồng Shop

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
#2

Call me : 0987.363.797
Add : 285/48 CMT8, P12, Q10


Hình post bên dưới là hình thật và authentic 100%.
Bao test hàng au dưới mọi hình thức.
----------------------------------

Prada Havana VPR 18S Eyeglasses

VPR 18S 2AU-101 (53/19/145)
Colour : Havana ( 2AU-101)
Size : 53/19/145
Made in Italy
Hàng new ship US (no box) , retails $345

Giá bán : 3,500,000 vnđ----------------------------------

Prada Black VPR 19P Eyeglasses

VPR 19P 1AB-101 (55/18/140)
Colour : Black ( 1AB-101)
Size : 55-18-140
Made in Italy
Hàng new ship US (no box) , retails $245

Giá bán : 3,200,000 vnđ--------------------------------

Prada Havana VPR 19P Eyeglasses

VPR 19P 2AU-101 (55/18/140)
Colour : Havana ( 2AU-101)
Size : 55-18-140
Made in Italy
Hàng new ship US (no box) , retails $245

Giá bán : 3,200,000 vnđ----------------------------------

Prada Matte Havana VPR 22R Eyeglasses

VPR 22R HAQ-101 (54/16/145)
Colour : Matte Havana ( HAQ-101)
Size : 54-16-145
Made in Italy
Hàng new ship US (no box) , retails $330

Giá bán : 3,800,000 vnđ


--------------------------------

Prada Black VPR 22S Eyeglasses

VPR 22S-F 1AB-101 (54/16/140)
Colour : Black ( 1AB-101)
Size : 54-16-140
Made in Italy
Hàng new ship US (no box) , retails $320

Giá bán : 3,500,000 vnđ-------------------------------

Prada Havana VPR 22S Eyeglasses

VPR 22S-F 2AU-101 (54/16/140)
Prada Havana VPR 22S Eyeglasses
Colour : Havana ( 2AU-101)
Size : 54-16-140
Made in Italy
Hàng new ship US (no box) , retails $320

Giá bán : 3,800,000 vnđ------------------------------

Prada Black VPR 23S Eyeglasses

VPR 23S 1AB-101 (52/17/140)
Colour : Black ( 1AB-101)
Size : 52-17-140
Made in Italy
Hàng new ship US (no box) , retails $290

Giá bán : 3,200,000 vnđ-----------------------------------

Prada Havana Teal VPR29R 2AU-1O1 Eyeglasses

VPR 29R 2AU (52/17/140)
Frame Color : Havana Teal
Size : 52-17-140
Made in Italy
Hàng new ship US ( no box ) , retails $274,99.

Giá bán : 3,500,000 vnđ---------------------------------

Prada Spotted Brown Green VPR 03Q - Portrait Eyeglasses

VPR 03Q UEZ-101 (54/18/140)
Size : 54-18-140
Made in Italy.
Hàng new ship US, Retais $255

Giá bán : 3,800,000 vnđ-----------------------------------

Prada Black VPR 03R 1BO Eyeglasses

VPR 03R 1BO-101 (55/18/145)
Material : Acetate
Frame Type: Full-Rim
Colour : Black
Size : 55-18-145
Made in Italy
Hàng new with tags ( no box ) , retails $222.

Giá bán : 3,200,000 vnđ------------------------------------

Prada Black/Striped Havana VPR 03R TFJ Eyeglasses

VPR 03R TFJ-101 (55/18/145)
Frame Type: Full-Rim
Colour : Black/Striped Havana ( TFJ-101)
Size : 55-18-145
Made in Italy
Hàng new with tags ( no box ) , retails $253.


Giá bán : 3,500,000 vnđ------------------------------------

Prada Top Black On Orange PR 10FV Eyeglasses

VPR 10F 2BX-101 (55/16/135)
Colors : Top Black On Orange (2BX 1O1)
Material : Plastic
Sizing : 55-16-135
Made in Italy
Hàng new ship US (no box) . Retails $242.96


Giá bán : 3,200,000 vnđ-----------------------------------


Prada Grey Lead Rubber VPS 52G Eyeglasses

VPS 52G UFK-101 (55/17/140)
Color : Grey Lead Rubber ( UFK-101)
Frame material : Metal
Rim type : Full Rim
Size : 55-17-140
Hàng new ship US ( no box), Retails $360

Giá bán : 3,800,000 vnđ----------------------------------

Prada Black VPS 50F Eyeglasses

VPS 50F 7AX-101 (56/18/140)
Color : Black ( 7AX-1O1)
Frame material : Metal
Rim type : Full Rim
Size : 56-18-140
Hàng new ship US ( no box), Retails $395

Giá bán : 3,800,000 vnđ---------------------------------

Prada Linea Rossa Grey Rubber VPS 07F Eyeglasses

VPS 07F UAT-101 (53/16/140)
Color : Grey Rubber ( UAT-1O1)
Frame material : Plastic
Rim type : Full Rim
Size : 53-16-140
Hàng new ship US ( no box), Retails $204

Giá bán : 3,200,000 vnđ---------------------------------

Prada Linea Rossa Trasp Grey Rubber VPS 04F Eyeglasses

VPS 04F TIL-101 (55/17/140)
Color : Trasp Grey Rubber (TIL1O1)
Size : 55-17-140
Made in Italy
Hàng new with tags , retails $271.

Giá bán : 3,300,000 vnđ
---------------------------------

Prada Matte Black Gradient VPS 02G Eyeglasses

VPS 02G UB7-101 ( 56/17/145)
Color : TMatte Black Gradient (UB7-1O1)
Size : 56-17-145
Made in Italy
Hàng new with tags , retails $243.

Giá bán : 3,500,000 vnđ-----------------------------------

Prada Tortoise VPR 12OV Eyeglasses

VPR 120V 2AU-101 (53/17/140)
Color : Tortoise ( 2AU-1O1)
Material: Plastic
Shape: Cat Eye
Size : 53/17/140
Made in Italy
Hàng new with tags ship US (no box ), retails $255.

Giá bán : 3,500,000 vnđ---------------------------------

Prada Black VPR 56S Eyeglasses

VPR 56S TKM-101 (55/17/140)
Color : Black ( TKM-1O1)
Size : 55/17/140
Made in Italy
Hàng new ship US (no box ), retails $280.

Giá bán : 3,500,000 vnđ--------------------------------

Prada Top Black/Gunmetal VPR54PV Eyeglasses

VPR 54P FAR-101 (53/17/135)
Colour : Top Black/Gunmetal ( FAR-101 )
Size : 53/17/135
Made in Italy
Hàng new with tags ship US (no box) , retails $310.

Giá bán : 3,500,000 vnđ---------------------------------------

Hình post bên trên là hình thật và authentic 100%.
Bao test hàng au dưới mọi hình thức.

Call me : 0987.363.797
Add : 285/48 CMT8, P12, Q10
 

Nội dung tương đồng

Bài viết cần bạn xem thêm

Nội quy đấu giá của HHVN quy định: Chỉ thành viên "GÂY DỰNG" mới được quyền mở phiên Đấu giá. Chỉ thành viên "GÂY DỰNG" hoặc cao hơn mới được quyền tham gia đấu giá.""

Trước đây diễn đàn có tính năng nếu thành viên không đủ điều kiện mà tham gia đấu ...
Lazada Vietnam Master card on Monday
Top