góp ý trong quảng cáo - rao vặt

Các thớt khác của vuat

vuat

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
chữ HN và HCMC để màu khác nhau, cái xanh, cái đỏ để dễ phân biệt và đỡ chóa mắt, thanks
 

Bài viết cần bạn xem thêm

áp dụng được cho nhiều mục đích cho tương lai, hy vọng thế mới ảo sẽ được triển khai,
Top