Gửi email activate giùm em

Các thớt khác của boybi0612

boybi0612

NHẬP HỘI
Nick boybi0612 em reg mấy ngày nay rồi mà chưa có email hoàn tất đăng ký,em nhờ admin send hộ giúp em vào email:mrmine612@yahoo.com.vn
Thanks admin handheld :D
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top