H&H Korea2Go Talking Phrase Book 3.2.0

knoppix

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
29 Tháng một 2007 lúc 11:53
#1
H&H Korea2Go Talking Phrase Book 3.2.0
Feature Highlights

* More than 1000 phrases, 10 Major categories and 50 sub categories
* Every single phrase has crystal clear voice, recorded by a native speaker
* Fast voice play back
* Compose your phrase from selecting from a list
* Search a phrase by key word(s)
* Link to related phrases
* Organize frequently used phrases your own way
* Useful travel and cultural tips
Download: http://www.hnhsoft.com/products/ARM/korea2go_arm.zip
PS: Bác nào cần ... thì PM cho em nhé (Chú ý không nên post ở đây) :).
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Đương nhiên bạn có thể làm việc này, nếu bạn là thành viên của câu lạc bộ Explorers Club.

photo1533962934406-15339629344061026441696.jpg


Explorers Club - câu lạc bộ dành cho giới siêu giàu có trụ sở nằm ngay tại vùng Thượng Đông Mahattan (New York). Explorers Club t ...
Lazada Vietnam Master card on Monday