H&H Korea2Go Talking Phrase Book 3.2.0

knoppix

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
#1
H&H Korea2Go Talking Phrase Book 3.2.0
Feature Highlights

* More than 1000 phrases, 10 Major categories and 50 sub categories
* Every single phrase has crystal clear voice, recorded by a native speaker
* Fast voice play back
* Compose your phrase from selecting from a list
* Search a phrase by key word(s)
* Link to related phrases
* Organize frequently used phrases your own way
* Useful travel and cultural tips
Download: http://www.hnhsoft.com/products/ARM/korea2go_arm.zip
PS: Bác nào cần ... thì PM cho em nhé (Chú ý không nên post ở đây) :).
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Điều hành một nhà máy tốt có thể là một công việc khá tốt cho bất cứ ai biết nắm bắt. Luôn luôn có rất nhiều thành phần bảo mật để xem xét. Nếu bạn quan tâm đến việc tăng cường bảo mật cho nhà máy hoặc cơ sở sản xuất của mình, bạn cần xem xét việc lắ ...
Lazada Vietnam Master card on Monday
Top