Hai bản vá cực kì quan trọng của Vista

KeLangThangNo1

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
2 Tháng tám 2007 lúc 06:17
#1
Hai bản vá cực kì quan trọng, khắc phục lỗi copy và hibernate lâu như con trâu, không tương thích với một số phần cứng và cải thiện tính ổn định và tốc độ của Vista có tên là "Vista Compatibility, Performance and Reliability Pack"

938979 Vista Performance and Reliability Pack:
• Improves performance in resuming back to the desktop from the Photo and Windows Energy screensaver.
• Resolves an issue where some secured web pages using advanced security technologies may not get displayed in Internet Explorer on Windows Vista.
• Resolves an issue where a shared printer may not get installed if the printer is connected to a Windows XP or Windows Server 2003 system and User Access Control is disabled on the Vista client.
• Resolves an issue where creating AVI files on Vista may get corrupted.
• Improves the performance in calculating the ‘estimated time remaining’ when copying/moving large files.
• Improves performance in bringing up Login Screen after resuming from Hibernate.
• Resolves an issue where synchronization of offline files to a server can get corrupted.
• Resolves a compatibility issue with RAW images created by Canon EOS 1D/1DS Digital SLR Camera which can lead to data loss. This only affects RAW images created by these two specific camera models.
• Resolves an issue where a computer can lose its default Gateway address when resuming from sleep mode.
• Improves the performance when copying or moving entire directories containing large amounts of data or files.
• Improves the performance of Vista’s Memory Manager in specific customer scenarios and prevents some issues which may lead to memory corruption.

938194 Vista Compatibility and Reliability Pack:
• Improved reliability and compatibility of Vista when used with newer graphics cards in several specific scenarios and configurations.
• Improved reliability when working with external displays on a laptop.
• Increased compatibility with many video drivers.
• Improved visual appearance of games with high intensity graphics.
• Improved quality of playback for HD-DVD and Blue-Ray disks on large monitors.
• Improved reliability for Internet Explorer when some third party toolbars are installed on Vista.
• Improved Vista reliability in networking configuration scenarios.
• Improved the reliability of Windows Calendar in Vista.
• Improved reliability of systems that were upgraded from XP to Vista.
• Increased compatibility with many printer drivers.
• Increased reliability and performance of Vista when entering sleep and resuming from sleep.

Download:
938194 Vista Compatibility and Reliability Pack x86 version (link 1):
http://www.mediafire.com/error.php?errno=320

938194 Vista Compatibility and Reliability Pack x86 version (link 2):
http://thehotfixshare.net/board/index.php?act=attach&type=post&id=146

938194 Vista Compatibility and Reliability Pack for x64 version (link 1):
http://www.mediafire.com/error.php?errno=320

938194 Vista Compatibility and Reliability Pack for x64 version (link 2):
http://thehotfixshare.net/board/index.php?act=attach&type=post&id=147


938979 Vista Performance and Reliability Pack (link 1):
http://thehotfixshare.net/board/index.php?act=attach&type=post&id=148

938979 Vista Performance and Reliability Pack (link 2):
http://thehotfixshare.net/board/index.php?act=attach&type=post&id=149
 

KeLangThangNo1

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
2 Tháng tám 2007 lúc 08:10
#3
Oái vậy à. Mới chiều qua còn download được về mà.
Đúng là update xong máy chạy mượt mà hơn hẳn.
Tôi sẽ tìm link khác cho anh em.
Theo tôi biết thì 2 bản vá này MS dành cho testers. bản chính thức sẽ được cung cấp qua windows update vào ngày 14/8/07

Link đây rồi các bác ui
http://rapidshare.com/users/fbzbsv?byfilename=1
 

fortheking

Thái Ất Kỳ Đao
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
2 Tháng tám 2007 lúc 08:41
#4
Lúc trước có thông tin là khi liên hệ trực tiếp mới có bản vá, tôi cũng đã dl về được và chạy rất good. Mà bực một cái là tại sao xuất hiện cái lỗi copy làm ức chế dễ sợ!!!
 

atungbk

ĐẠI BA HOA
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
2 Tháng tám 2007 lúc 09:06
#5
Lúc trước có thông tin là khi liên hệ trực tiếp mới có bản vá, tôi cũng đã dl về được và chạy rất good. Mà bực một cái là tại sao xuất hiện cái lỗi copy làm ức chế dễ sợ!!!
Chẳng biết cái lỗi NOT ENOUGH MEMORY của em thì sửa như thế nào?
 

KeLangThangNo1

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
2 Tháng tám 2007 lúc 10:12
#7
Thôi thì để cho các bạn dễ hiểu, mình tạm dịch nội dung của 2 bản vá này nhé:

938979 Vista Performance and Reliability Pack:
• Improves performance in resuming back to the desktop from the Photo and Windows Energy screensaver.
Cải thiện tốc độ khi quay lại màn hình destop từ màn hình Photo and Windows Energy.

• Resolves an issue where some secured web pages using advanced security technologies may not get displayed in Internet Explorer on Windows Vista.
Khắc phục vấn đề một số trang web sạch sử dụng công nghệ bảo mật tiên tiến không thể mở được bằng Internet Explorer trên Windows Vista

• Resolves an issue where a shared printer may not get installed if the printer is connected to a Windows XP or Windows Server 2003 system and User Access Control is disabled on the Vista client.
Khắc phục vấn đề khi một máy in mạng không thể cài đặt được nếu máy in được kết nối với hệ thống Windows XP hoặc Windows Server 2003 và User Access Control bị khóa trên máy khách chạy Vista.

• Resolves an issue where creating AVI files on Vista may get corrupted.
Khắc phục vấn đề khi tạo file AVI trên Vista bị gián đoạn.

• Improves the performance in calculating the ‘estimated time remaining’ when copying/moving large files.
Cải thiện thời lượng tính toán thời gian ‘estimated time remaining’ khi copy và xóa các file có dung lượng lớn.

• Improves performance in bringing up Login Screen after resuming from Hibernate.
Cải thiện tốc độ khi quay trở lại màn hình Login Screen từ trạng thái ngủ đông Hibernate.

• Resolves an issue where synchronization of offline files to a server can get corrupted.
Khắc phục lỗi khi đồng bộ hóa offline files với máy chủ.

• Resolves a compatibility issue with RAW images created by Canon EOS 1D/1DS Digital SLR Camera which can lead to data loss. This only affects RAW images created by these two specific camera models.
Khắc phục lỗi tương thích (mất dữ liệu) với định dạng ảnh Raw được chụp bởi máy ảnh Canon EOS 1D/1DS Digital SLR. Vấn đề này chỉ xảy ra với định dạng ảnh Raw được chụp bởi 2 máy ảnh đề cập ở trên.

• Resolves an issue where a computer can lose its default Gateway address when resuming from sleep mode.
Khắc phục lỗi khi một máy tính có thể mất địa chỉ Gateway mặc định khi thoát khỏi trạng thái ngủ sleep mode

• Improves the performance when copying or moving entire directories containing large amounts of data or files.
Cải thiện tốc độ khi copy hoặc xóa toàn bộ thư mục chứa một lượng lớn dữ liệu hoặc file.

• Improves the performance of Vista’s Memory Manager in specific customer scenarios and prevents some issues which may lead to memory corruption.
Cải thiện tốc độ của Vista’s Memory Manager (Quản lý Bộ nhớ của Vista) trong một số trường hợp cụ thể và ngăn ngừa khả năng làm gián đoạn bộ nhớ.

938194 Vista Compatibility and Reliability Pack:
• Improved reliability and compatibility of Vista when used with newer graphics cards in several specific scenarios and configurations.
Cải thiện độ tin cậy và tính tương thích của Vista khi sử dụng cạc hình mới hơn trong một vài trường hợp và cấu hình cụ thể.

• Improved reliability when working with external displays on a laptop.
Cải thiện độ tin cậy khi sử dụng màn hình ngoài với laptop.

• Increased compatibility with many video drivers.
Tăng tính tương thích với nhiều bộ cài video.

• Improved visual appearance of games with high intensity graphics.
Cải thiện khả năng trình diễn game có độ phân giải cao.

• Improved quality of playback for HD-DVD and Blue-Ray disks on large monitors.
Cải thiện chất lượng thể hiện hình ảnh từ đĩa HD-DVD và Blue-Ray trên màn hình lớn.

• Improved reliability for Internet Explorer when some third party toolbars are installed on Vista.
Cải thiện độ tin cậy cho trình duyệt Internet Explorer khi cài thêm thanh công cụ của hãng thứ ba.

• Improved Vista reliability in networking configuration scenarios.
Cải thiện độ tin cậy của Vista trong cấu hình mạng.

• Improved the reliability of Windows Calendar in Vista.
Cải thiện độ tin cậy của Windows Calendar trong Vista.

• Improved reliability of systems that were upgraded from XP to Vista.
Cải thiện độ tin cậy của hệ thống được nâng cấp từ XP lên Vista.

• Increased compatibility with many printer drivers.
Tăng tính tương thích với nhiều bộ cài máy in.

• Increased reliability and performance of Vista when entering sleep and resuming from sleep.
Cải thiện độ tin cậy và tốc độ của Vista khi đi vào trạng thái ngủ và thoát khỏi trạng thái đó
 

tuta

Since 2003
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
3 Tháng tám 2007 lúc 15:46
#8
Mấy bản pack này không biết nếu Vista mình để chế độ Auto Update nó có tự load về không nhỉ hay phải cài bằng tay??? :?
 
Lazada Vietnam Master card on Monday