Help - CF của 2215

Pass

GÂY DỰNG
Mình dùng HP 2215, mỗi khi dùng còn dưới 10%pin thì nó disconect tất cả CF và SD. Sau đó nạp lại pin thì thấy nó đẻ ra 2 cái CF: một cái CF chỉ có thư mục mail còn 1 cái là CF2 cái này mới là thực chứa dữ lliệu và các thứ cài trên đó. Nên muốn chạy các phần mềm lại phải delete cái CF chứa mail đi và Soft reset lại thì chỉ còn có một CF , lúc đó mới dùng được.
Bạn nào chỉ giúp mình tại sao như vậy và cách sửa sao cho lúc nào cùng chỉ có 1 CF thôi để đỡ phải xoá rồi Soft reset được không.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Chào các bác, mấy tháng gần đây mình thấy tapatalk của mình không lấy thông tin mới từ diễn đàn được nữa. Sau một thời gian đăg nhập được thì khi bấm vào HHVN thì báo là diễn đàn không hỗ trợ trong khi các diễn đàn khác thì vẫn vào đọc và comment bìn ...
Top