Help: Có thể xem TV trên PPC được không?

bad

<b><font color="blue">Bad is very Bad</font></b>
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Dĩ nhiên là phải có kết nối Internet tốc độ cao rồi, bạn có thể cắm vào cradle với PC đã nối mạng ADSL chẳng hạn. Cũng có thể là dùng wifi. Đã thử với Truyền hình HN thông qua activesync ok lắm, mấy đài kia không xem được. Copy cái link của vtc.com.vn sửa lại file asx mà cũng không ăn thua. Bác nào có cách xem www.vtc.com.vn trên PPC thì chỉ giúp với.
 

khanh_handheld

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Cảm ơn bác Bad. Bây giờ có thêm 3 đài nữa :D

HTV9

<ASX VERSION="3.0">
<ENTRY>
<TITLE>HTV Media</TITLE>
<REF HREF="mms://www.vtc.com.vn:555/htv9"/>
</ENTRY>
</ASX>

VTV3

<ASX VERSION="3.0">
<ENTRY>
<TITLE>vtv Media</TITLE>
<REF HREF="mms://www.vtc.com.vn:555/vtv3"/>
</ENTRY>
</ASX>

VTV4

<ASX VERSION="3.0">
<ENTRY>
<TITLE>VTV Media</TITLE>
<REF HREF="mms://www.vtc.com.vn:555/vtv4"/>
</ENTRY>
</ASX>

Còn nữa không nhỉ :D
 

khanh_handheld

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Không được rồi X-(
làm .asx của 3 đài trên HTV9, VTV3, VTV4 chỉ xem đựơc trên PC thôi :-? bỏ vào PPC không coi đựơc, buồn 5 phút.
 

bad

<b><font color="blue">Bad is very Bad</font></b>
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Đúng rồi, chỉ coi trên PC được thôi, BAD cũng đã thử sửa rồi nhưng không được. chắc do cái port 555 kia ah. bực nhỉ hic hic.
 

vinhrocker

Rock is deader than dead
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
ngoài vtc.com.vn này thì còn trang nào xem được tv online không nhỉ? có thể xem được Star Sport, HBO hay...Fashion TV thì tuyệt nhỉ? :D
 

xuanphuc

GÂY DỰNG
Một số kênh TV trên Internet đây: (có cái được có cái không)

http://moneycentral.msn.com/investor/news/livevideo/
wget 'http://mfile.akamai.com/3672/live/reflector:23018.asx?bkup=23020'
vlc 'http://mfile.akamai.com/3672/live/reflector:23018.asx'

Alternative.NU (english) (vlc):HREF="http://alternative.nu/nwez3.asx"
CCTV4 (chinese) (vlc):HREF='http://www.cctv-4.com/2001/ViewingLocation/live/asx/cctv4-300.asx'
http://4.19.71.20/cctv4-28 (mms?)
http://4.19.71.20/cctv4-56
http://www.cctv-4.com/2001/ViewingLocation/live/asx/cctv4-300.asx

CCTV9 (chinese) (vlc):HREF=http://4.19.71.20/cctv9b
http://www.cctv-9.com/new/ViewingLocation/live/asx/cctv9-300.asx
http://www.cctv-9.com/new/ViewingLocation/live/asx/cctv9-56.asx
http://www.cctv-9.com/new/ViewingLocation/live/asx/cctv9-28.asx

EWTN (english) (vlc):HREF='http://play.rbn.com/play.asx?url=ewtn/g2ewtn/wmlive/wmtv500en.asf&proto=mms?mswmext=.asx'
FashionTV (english) (vlc):HREF="http://www.ftv.com/video/wmp/tonline300k.asx"
FranceInfo (radio) (french) (vlc):HREF="mms://viptvr.yacast.fr/encoderfranceinfo"

MSN Money - Live News (english) (vlc):HREF='http://mfile.akamai.com/3672/live/reflector:23018.asx'
http://mfile.akamai.com/3672/live/reflector:23017.asx?bkup=23019

MSNBC NASA-TV (english) (vlc):HREF="http://www.msnbc.com/news/asx/video/300/live_video/chan5.asx"
MSNBC WHDH-TV - Boston (english) (vlc) copy:HREF='mms://video.whdh.com/live'
MSNBC headlines (english) (vlc):HREF="http://www.msnbc.com/news/asx/video/300/live_video/chan6.asx"
NASA-TV (english) (vlc):HREF="http://spaceflight.nasa.gov/realdata/nasatv/HighSpeed.asx"
NBC GIGA (german) (vlc):HREF='mms://mp.video.t-online.de/giga_loddsl'

NDTV (india) (english) (vlc):HREF="http://www.ndtv.com/live/livevideoNew.asx"
ParliamentLive - House of Commons (english) (vlc):HREF="mms://a165.l670023182.c6700.g.lm.akamaistream.net/D/165/6700/v0001/reflector:23182"
ParliamentLive - House of Lords (english) (vlc):HREF="mms://a165.l670023184.c6700.g.lm.akamaistream.net/D/165/6700/v0001/reflector:23184"
Pulse24 (canada) (english) (vlc):HREF="http://www.pulse24.com/Plugins/CP24Live/cp24video56.asx"
Radio-FranceInfo (french) (mmsclient+ffplay):HREF="mms://viptvr.yacast.fr/encoderfranceinfo"
Radio-RireEtChanson (french) (mmsclient+ffplay):HREF="mms://vip1.yacast.fr/encoderrireetchansons"
Research Channel (english) (vlc):HREF=http://researchchannel.org/webcast/asx/rtv-lan.asx
SABC - Channel Africa (english) (vlc):HREF='mms://streamer.sabc.co.za/channelafrica/video1300.wmv'
The Jazz Excursion (radio) (english) (vlc):HREF="http://www.warpradio.com/stream.asp?id=13856"
WAM.TV (english) (vlc):HREF="mmst://146.101.200.150/WAMTV"

origins

Alternative.NU (english) (vlc):# http://alternative.nu/
CCTV4 (chinese) (vlc):# http://www.cctv-4.com/
CCTV9 (chinese) (vlc):# http://www.cctv-9.com/
DeutschlandRadio Berlin (german) (MediaPlayer):# http://www.dradio.de/streaming/
Deutschlandfunk (german) (MediaPlayer):# http://www.dradio.de/streaming/
EWTN (english) (vlc):# http://www.ewtn.com/audiovideo/
FashionTV (english) (vlc):# http://www.loftv.com/index.php3?affich=detail&idemission=3949
FashionTV (english) (vlc):# http://www.ftv.com
MSNBC NASA-TV (english) (vlc):# http://www.msnbc.com/m/lv/default.asp?0cv=c644
MSNBC NASA-TV (english) (vlc):# http://www.msnbc.com/m/js/std.js
MSNBC headlines (english) (vlc):# http://www.msnbc.com/m/lv/default.asp?0cv=c644
MSNBC headlines (english) (vlc):# http://www.msnbc.com/m/js/std.js
NASA-TV (english) (vlc):# http://spaceflight.nasa.gov/realdata/nasatv/
NBC GIGA (german) (vlc):# http://giga.de/x-stream/
NDTV (india) (english) (vlc):# http://www.loftv.com/index.php3?affich=detail&idemission=1595
NDTV (india) (english) (vlc):# http://www.ndtv.com
ParliamentLive - House of Commons (english) (vlc):# http://www.parliamentlive.tv/
ParliamentLive - House of Lords (english) (vlc):# http://www.parliamentlive.tv/
Pulse24 (canada) (english) (vlc):# http://www.pulse24.com/
Research Channel (english) (vlc):# http://researchchannel.org/webcast/
SABC - Channel Africa (english) (vlc):# http://www.channelafrica.org/english/livebroadcast.html
The Jazz Excursion (radio) (english) (vlc):# http://www.jazzexcursion.com/
WAM.TV (english) (vlc):# http://www.loftv.com/index.php3?affich=detail&idemission=4699
WAM.TV (english) (vlc):# http://www.worldart.com/1024/streaming.htm


Streaming wmv

NAME='Abu Dhabi TV'
SITE='http://www.abudhabi.tv/'
HREF='http://wwitv.com/k/atv.asx'

NAME='C-SPAN'
LANG='en'
SITE='http://www.c-span.org/watch/'
HREF='http://play.rbn.com/play.asx?url=cspan/cspan/wmlive/cspan1v.asf&proto=mms?mswmext=.asx'
NAME='C-SPAN2'
LANG='en'
SITE='http://www.c-span.org/watch/'
HREF='http://play.rbn.com/play.asx?url=cspan/cspan/wmlive/cspan2v.asf&proto=mms?mswmext=.asx'
NAME='C-SPAN3'
LANG='en'
SITE='http://www.c-span.org/watch/'
HREF='http://play.rbn.com/play.asx?url=cspan/cspan/wmlive/cspan3v.asf&proto=mms?mswmext=.asx'

NAME='Saudi TV'
CTRY='saudi arabia'
http://www.kacst.edu.sa/en/stream/default.asp
http://www.kacst.edu.sa/en/stream/SaudiTV-high-Band.asx
http://www.kacst.edu.sa/en/stream/SaudiTV-Low-Band.asx

NAME='The Basement'
CTRY='australia'
SITE='http://www.thebasement.com.au/'
HREF='http://www.thebasement.com.au/live/asx/broadband.asx'

NAME='AmericaTV.ar'
CTRY='argentina'
SITE='http://www.americatv.uolsinectis.com.ar/hp/'
HREF='http://wwitv.com/k/6990b.asx'

NAME='Canal2TV'
CTRY='argentina'
SITE='http://www.canal2tv.com.ar/'
HREF='http://www.canal2tv.com.ar/envivo/presentalineas.asx'

NAME='CVN'
CTRY='argentina'
SITE='http://cvn.uolsinectis.com.ar/'
HREF='http://mediaserver.sinectis.com.ar:8080/news/UOLnews.asx'

NAME='NineMSN'
CTRY='australia'
LANG='en'
SITE='http://sites.ninemsn.com.au/minisite/broadband/news.asp'
HREF='http://sites.ninemsn.com.au/minisite/broadband/media/asx_news_morning.asp'

NAME='Kitz TV'
CTRY='austria'
SITE='http://www.kitz.net/cams.html'
HREF='http://wwitv.com/k/7378.asx'

NAME='allTV'
LANG='portuguese'
CTRY='brazil'
SITE='http://www.alltv.com.br/?port=home'
HREF='mms://media.brturbo.com/turbotv.wmv'

NAME='Public Senat'
LANG='fr'
CTRY='france'
SITE='http://www.senat.fr/'
HREF='http://www.tv-radio.com/station/public_senat/public_senat-150k.asx'

NAME='ZDF'
LANG='de'
SITE='http://www.zdf.de/ZDFde/inhalt/0/0,1872,1000000,00.html'
HREF='http://wstreaming.zdf.de/chat_h.asx'

NAME='ZDF Infokanal'
LANG='de'
SITE='http://www.zdf.de/ZDFde/inhalt/26/0,1872,2034106,00.html'
HREF='http://wwitv.com/k/6428.asx'

NAME='CPAC English'
CTRY='ca'
LANG='en'
SITE='http://www.cpac.ca/'
HREF='http://video.cpac.ca/CPAC1E'

NAME='CPAC French'
CTRY='ca'
LANG='fr'
SITE='http://www.cpac.ca/'
HREF='http://video.cpac.ca/CPAC1F'

NAME='The Shopping Channel'
LANG='en'
CTRY='ca'
SITE='http://www.theshoppingchannel.com/'
HREF='http://www.theshoppingchannel.com/asx/tsc150.asx'

NAME='Toronto Star TV'
LANG='en'
CTRY='ca'
SITE='http://www.torontostartv.com/'
HREF='http://www.torontostartv.com/bin/metalive/1-2-1-2-1-2.asx'

NAME='RUV'
LANG='is'
CTRY='island'
SITE='http://www.ruv.is/'
HREF='http://straumar.is/ruv/sjonv.asx'

NAME='Reggae Sun TV'
LANG='en'
CTRY='jamaica'
SITE='http://www.reggaesun.com/reggaesun/'
HREF='http://www.reggaesun.tv/reggaesun.asx'

NAME='Coming Soon TV'
LANG='italian'
CTRY='italia'
SITE='http://217.169.100.132/cs/'
HREF='http://www.dotstream.it/cslive.asx'

NAME='avexnet TV (CH1)'
LANG='en'
CTRY='japan'
SITE='http://avexnettv.avexnet.or.jp/'
HREF='http://avexnettv.avexnet.or.jp/ch01_300.asx'

NAME='avexnet TV (CH1)'
LANG='ja'
CTRY='japan'
SITE='http://avexnettv.avexnet.or.jp/'
HREF='http://avexnettv.avexnet.or.jp/ch02_300.asx'

NAME='avexnet TV (CH1)'
LANG='ja'
CTRY='japan'
SITE='http://avexnettv.avexnet.or.jp/'
HREF='http://avexnettv.avexnet.or.jp/ch03_300.asx'

NAME='Impress TV'
LANG='ja'
CTRY='japan'
SITE='http://impress.tv/im/index.htm'
HREF='http://impress.tv/im/liveb.asx'

NAME='MEGA-Channel'
LANG='ja'
CTRY='japan'
SITE='http://mega-channel.com/'
HREF='http://mega-channel.com/mc_live.asx'

NAME='KurdistanTV'
LANG='-'
CTRY='kurdistan'
SITE='http://www.iquipe.com/ktv/'
HREF='http://wwitv.com/k/7395.asx'

NAME='RTL.lu'
LANG='french'
CTRY='luxembourg'
SITE='http://rtl.lu/home.rtl'
HREF='http://www.rtl.lu/modules/asxwrapper.asx?clip=/telehighres&ext=.asx'

NAME='Super1'
LANG='-'
CTRY='malta'
SITE='http://www.super1.com'
HREF='http://wwitv.com/k/7082.asx'

NAME='TVM'
LANG='en'
CTRY='malta'
SITE='http://www.pbs.com.mt/'
HREF='http://194.158.37.70:80/TVM'


NAME='AmericaTV.pe'
CTRY='peru'
SITE='http://www.americatv.com.pe/'
HREF='http://www.americatv.com.pe/station1.asx'

NAME='Ang Dating Daan'
LANG='-'
CTRY='philippines'
SITE='http://webtv.angdatingdaan.net/'
HREF='http://webtv.angdatingdaan.net/livecontent/add.asx'

NAME='Al Jazeera'
LANG='-'
CTRY='qatar'
SITE='http://www.aljazeera.net/'
HREF='http://www.aljazeera.net/live.asx'

NAME='SGU TV'
LANG='ru'
CTRY='russia'
SITE='http://www.video.muh.ru/sgutv/en/'
HREF='mms://www.video.muh.ru/live'

NAME='ChannelNewsAsia'
LANG='en'
CTRY='singapore'
SITE='http://cna.mediacorpnews.com/video/index.htm'
HREF='http://202.172.237.7/woof/cna_international_b.asx'

NAME='YTN'
LANG='-'
CTRY='south korea'
SITE='http://www.ytn.co.kr/'
HREF='http://210.220.78.5:88/ytnlive56.asx'

NAME='Canal29 Vallalodid'
LANG='es'
CTRY='spain'
SITE='http://www.tvcyl.es/cablemodem.htm'
HREF='http://www.tvcyl.es/tvcylcmva.asx'

NAME='ATV'
LANG='tr'
CTRY='turkey'
SITE='http://www.atv.com.tr/'
HREF='http://wwitv.com/k/6642.asx'

NAME='Ananova'
LANG='en'
CTRY='uk'
SITE='http://www.annanova.com/'
HREF='http://www.ananova.com/video/summary/lo/bulletin_click.wmx'

NAME='Dubai EDTV'
LANG='ar'
CTRY='u.a.e.'
SITE='http://www.dubaitv.gov.ae/edtv/'
HREF='mms://drtvstream.dubaitv.gov.ae/video/edtv/news/news_h.wmv'

NAME='AmericaOne'
LANG='en'
CTRY='usa'
SITE='http://www.americaone.com/'
HREF='http://playlist.yahoo.com/makeasx.asp?id=142171'

NAME='ChannelOne TV'
LANG='farsi'
CTRY='usa'
SITE='http://www.channelonetv.com/'
HREF='http://farsitech.com/live/Channel_1.asf'

NAME='KCTU'
LANG='en'
CTRY='usa'
SITE='http://www.kctu.com/'
HREF='mms://216.23.16.132/adtvr128'

NAME='Strawberry TV'
LANG='en'
CTRY='usa'
SITE='http://www.strawberrytv.com/'
HREF='http://www.strawberrytv.com/chadtest.asx'

NAME='WBNS-TV10'
LANG='en'
CTRY='usa'
SITE='http://www.10tv.com'
HREF='http://streamdata.dispatchbroadcast.com/10tvlive1.asx'

NAME='WSVN-TV'
LANG='en'
CTRY='usa'
SITE='http://www.wsvn.com/video/'
HREF='http://www.wsvn.com/video/wsvn_broadband.asx'

NAME='Canal25'
LANG='-'
CTRY='dom.rep.'
SITE='http://canal25net.tv/'
HREF='mms://insabroadcast.tv/canal25'

NAME='ColorVision'
LANG='-'
CTRY='dom.rep.'
SITE='http://www.colorvision.com.do/'
HREF='mms://196.3.77.147/colorvision'

NAME='MetroTV'
LANG='en'
CTRY='indonesia'
SITE='http://beta.i2.co.id/news/tv_broadcast_view.asp?channel=METRO_TV'
HREF='mms://202.155.15.35/movie'
 

NDKhanh

Ruan Weiqing
GẮN KẾT
GÂY DỰNG

ngocvutieu

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
tôi cũng không vào được đài nào, mặc dù đang nối được internet qua pc, mở đài hà nội thì thấy windows media nói không tìm thấy file, còn htv2 và 7 thì thậm chí còn báo không biết đây là lỗi gì. tôi làm như bác khanh_handheld hướng dẫn là copy vào note pad, save as dưới đuôi asx, copy vào o22s rồi mở bằng windows media player. Mong các bác chỉ dẫn thêm.
 

minhtv74

GÂY DỰNG
Có lẽ máy o2s của bạn dùng WM9, cái này hình như không hỗ trợ mms nên không xem được , mình dùng WM10 thì xem tốt.
 

minhtv74

GÂY DỰNG
Tôi làm theo đúng hướng dẫn ở trên, tạo ra file *.asx rồi quăng vào thẻ, cho W10 nó quét library rồi vào phần play list rổi cứ thế mà chạy, tôi còn làm để nghe VOV1 và VOV3 để nghe đài nữa ( Voice of Vietnam)

Bác lấy về rồi thử xem có được không, tôi xem và nghe bình thường ( với IP vietnam)

http://rapidshare.de/files/4177920/TV_station.rar.html
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Tình hình là mình có mua hàng pin bên nó, nó tả không chính xác làm mình chuyển khoản nó 100%, sau khi vừa ck xong & ngay 5 phút sau mình nhắn hỏi nó lại tình trạng pin, mới biết pin không đúng với yêu cầu mình cần mua & nói nó kh ...
Top