Help!!! HTC - T3333 (hàng FPT) không cài được phần mềm, font TV

luongicpt

MÁY HỎNG
NHẬP HỘI
Tôi mới dùng đt HTC - T3333 (hàng FPT) nhưng không cài được phần mềm, font TV (từ file *.cab).
Mỗi khi cài đều ra thông báo:
"Installation was unsuccessful. The Program or setting cannot be installed because it does not have sufficient system perimssions".
Ai biết phải làm thế nào thì giúp tôi với nhé.
Cảm ơn nhiều!
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top