help iphone 2g bị lỗi xuất hiện cọng cáp và cái đĩa .ai biết chỉ dùm với .thanks

boracnizac

NHẬP HỘI
hôm rồi mình restore lên 2.2.1 không bik phải do firm bi lỗi hok mà giờ khởi đông iphone xuất hiện DFU mode ma cắm vào PC itunes không nhận xuất hiện dòng :the iphone software update server could not be contacted . bạn nào biết lỗi này fix thế nào chỉ dùm mình . Thanks
 

boracnizac

NHẬP HỘI
vấn đề ở chổ là máy của mình bị treo lúc nào cũng xuất hiện cọng cáp không vào màn hình chính được , khi gắn vào PC thi itunes không nhận( xuất hiện thông báo tren ) thì làm sao restore được bạn nếu được bạn có thể chỉ mình kĩ hơn được không cảm ơn bạn nhiều .
 

domingo

NHẬP HỘI
vấn đề ở chổ là máy của mình bị treo lúc nào cũng xuất hiện cọng cáp không vào màn hình chính được , khi gắn vào PC thi itunes không nhận( xuất hiện thông báo tren ) thì làm sao restore được bạn nếu được bạn có thể chỉ mình kĩ hơn được không cảm ơn bạn nhiều .
bác đã cắm qua máy pc khác chưa và đã thay cáp usb khác chưa.
 

Vinh Nguyen

GÂY DỰNG
cho máy vào DFU mode sau đó kết nối itunes và restore lại, search bài viết trong diễn đàn nhé!
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Bài này giờ xem lại vẫn hay, cám ơn bác thớt
Top