Help - Khôi phục lại tài khoản của PayPal ?

Các thớt khác của Cairong
22 Tháng chín 2007 lúc 08:48
#1
Tôi có một tài khoản PayPal đã thiết lập từ trước ( thiết lập từ VN khi PayPal bắt đầu mở cho VN ) để có thể mua một số thứ trên mạng. Tuy nhiên do mình không giao dịch thường xuyên nên sau một thời gian tài khoản bị đóng lại. Hiện mình đag muốn khôi phục lại và đã nhập số thẻ tín dụng mới ( ACB Master Card ).
Tuy nhiên để restore lại Acc, PayPal yêu cầu 2 việc:
1. Add a credit card and enter your Expanded Use Number - Việc này đã làm và được chấp nhận
2. Fax or upload documentation
Khi cần làm cái này PayPal sẽ cho hiện ra Restriction Appeal có nội dung như sau:

PayPal requires a copy of certain documents for verification purposes to return your account to regular standing.

Please submit each of the following documents: Help

- Proof of address

* Utility Bill

Please make sure that the documentation you provide is valid and legible. If we do not receive all of the requested documents and information indicated within 7 days, we will be unable to complete the application review process.

Note: This information will not be shared with any third parties.

Tôi đã in Fax Cover Sheet và điền các thông tin yếu cầu và fax cho PayPal

vậy xin hỏi các bạn có kinh nghiệm:
- Như vậy đã đủ thủ tục ? Theo như PayPal thông báo khi nhận được TT họ sẽ email lại . Tuy nhiên chưa thấy gì ?
- Trong yêu cầu có nói thêm: send Fax Cover Sheet và các other document khác. Vậy các other documents đó là gì ( passport, CMTND ..... hay cái gì ). Theo các bạn thì mình phải send thêm cái gì cho họ n]ã ?

Xin cảm ơn và mong được trợ giúp vì trong thời hạn 7 ngày mà ko hoàn thành thì lại coi như là 0 .
 
23 Tháng chín 2007 lúc 10:43
#3
bác fax cái fax mà nó yêu cầu đó + thêm Unility bill là những cái hóa đơn, điện nước, điẹn thoại gì đó, thêm cái CMND hay cái PP cho nó OK.
Good luck
Thank huybank

Tuy nhiên có vấn đề khó ở đây là Card của mình do cơ quan đăng ký do vậy địa chỉ của thẻ là địa chỉ cơ quan mà các hóa đơn ...kể cả CMT lại là địa chỉ nhà riêng. Vậy làm thế nào ?
 

huybank

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
24 Tháng chín 2007 lúc 13:41
#6
giờ bác đổi địa chỉ cơ wan về địa chỉ nhà lun đi, vì sau này nếu bác đổi nơi làm việc sẽ phiền phức cho bạn sẽ fải verified lại cái địa chỉ mới. Thời gian chờ verified sẽ ảnh hưởng đến việc thanh toán của bạn.
Bây giờ đổi địa chỉ + xác nhận lại thẻ 1 lần cho tiện lun bác ạ
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Kính thưa mod @HHVN - SECURITY em có mở topic đấu giá
https://www.handheld.com.vn/threads...new-o-cung-toshiba-1tb-kt-22h22-17-11.505831/
Bạn @ducanhk5 thắng đấu giá nhưng từ ...
Lazada Vietnam Master card on Monday