Help me!!! pronlem w/t WM2K5

thanhcuong

GẮN KẾT
Help me!!! problem w/t WM2K5

O22 sau khi up lên WM2005, chạy OK nhưng tới lúc cài thằng cu SPS CLONE vào chạy nó thì hiện lên màn hình O2 rồi chỉ đứng đó thở thôi các Bác ạ. Đã HR, UPROM lại nhưng vẫn vậy (chưa cài SPS CLONE)!!! xin các Bác cho xin tí ý kiến ý cò nào!!! :D
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Cảm ơn bạn đã thông tin.
Top