HELP ME!!! ROM upgrade Smartphone 2002

thangbomIT

NHẬP HỘI
Tôi có một cái Smartphone 2002 Smart V1(mua từ ThaiLan), tôi muốn upgrade ROM lên Version mới nhưng không được, tôi đã download nhiều ROM update nhưng chúng đều không cùng model. Mong bác nào biết xin chỉ giáo. Xin cảm ơn rất nhiều.
ROM model: TAO GROUNDHOG
Version:1.42.7.7
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Cảm ơn bạn đã thông tin.
Top