Help me!!!

ineverlove

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
30 Tháng sáu 2007 lúc 23:17
#1
Minh dang xài cai O2 atom life,minh dang download cai WM6 cho cai phone thi no bi out,bay h tren mang hinh hien len DSUU MODE and please wait!!! minh da lam` hard reset nhung ma no van hien len nhu zay!!! con neu rut cai USB ra thi no van hien nhu zay va noi la` plug in the USB cable and re-enter the eboot!!!! co ai gap truong hop nay chua????
Eboot la gi` cho nao tren cai O2 zay???
 

ineverlove

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
2 Tháng bảy 2007 lúc 23:44
#2
Minh dang xài cai O2 atom life,minh dang download cai WM6 cho cai phone thi no bi out,bay h tren mang hinh hien len DSUU MODE and please wait!!! minh da lam` hard reset nhung ma no van hien len nhu zay!!! con neu rut cai USB ra thi no van hien nhu zay va noi la` plug in the USB cable and re-enter the eboot!!!! co ai gap truong hop nay chua????
Eboot la gi` cho nao tren cai O2 zay???
 

Bài viết cần bạn xem thêm

hình ảnh rất đẹp, cảm sự chia sẻ hữu ích của bạn
Lazada Vietnam Master card on Monday