help mi do'i !

ngoanhson

V.I.P
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Nếu bạn dùng PDA thì bạn có thể insert picture bạn muốn hiển thị vào phần contact của người đó luôn không cần phải cài thêm phần mềm.

Chúc vui
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top