help mi do'i !

ngoanhson

V.I.P
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Nếu bạn dùng PDA thì bạn có thể insert picture bạn muốn hiển thị vào phần contact của người đó luôn không cần phải cài thêm phần mềm.

Chúc vui
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Bài này giờ xem lại vẫn hay, cám ơn bác thớt
Top