help mi do'i !

ngoanhson

V.I.P
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Nếu bạn dùng PDA thì bạn có thể insert picture bạn muốn hiển thị vào phần contact của người đó luôn không cần phải cài thêm phần mềm.

Chúc vui
 

Bài viết cần bạn xem thêm

áp dụng được cho nhiều mục đích cho tương lai, hy vọng thế mới ảo sẽ được triển khai,
Top