Help phan mem ILOG va BITEsms khong chay

Blue_Eagle

NHẬP HỘI
Em dang dung Iphone 2G moi lan bat phan mem ILOG hoac BITE sms thi no bat cho vai chuc giay roi thoat ra ngoai man hinh chinh, cac bac giup em khac phuc voi. Co phan mem nao khac de quan ly call history va SMS cho Iphone 2 G khong nhi
 

Vinh Nguyen

GÂY DỰNG
Bác xóa hai phần mềm đó rồi cài lại xem thế nào, nếu vẫn ko được thì chắc restore lại firmware cho nó mau! :)
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top