Help !! Up Radio cho Blue Angle o2s !!

Hungdq3

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
4 Tháng tư 2007 lúc 22:29
#2
Trong thư mục các file để Up Rom có 1 file là Set operator.bat. Click chuột phải vào nó, chọn Edit, notepat se mở ra như sau:
@echo off
echo.

if "%1"=="" goto fail

echo Setting Operator to [%1] for ROM
echo.

xda3nbftool -x nk.nbf nk.nba 0x20040521
xda3nbftool -sd PH20B -sl WWE -so %1 nk.nba
xda3nbftool -c -u nk.nba
xda3nbftool -x nk.nba nk.nbf 0x20040521
del nk.nba

echo.
echo Completed
goto end

:fail

echo Please provide your Operator Information
echo.
echo i.e.: SetOperator ORANG001
echo or: SetOperator Vodafone
echo.
echo According to your Operator
echo.

:end
Đổi cái 1% thành tên operator của bạn, máy tôi chọn là O2ASI (cái này có thể thu được bằng cách copy file getDevicedata vào BA, chạy nó, rồi vào Windows của BA, tìm file Device data.txt, copy vào PC. mở file này ra xem sẽ thấy các thông số con BA của bạn trong đó có Operator name.)
Xong save/close.
nhắp đúp vào file này để chạy (chú ý Radio.nbf và xda3nbftool phải nằm trong cùng thư mục)
bây giờ bạn Up radio lại, lạ lùng thay, lỗi checkSum đã hoàn toàn biến mất.
 

hoholulu

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
5 Tháng tư 2007 lúc 09:08
#3
Trong thư mục các file để Up Rom có 1 file là Set operator.bat. Click chuột phải vào nó, chọn Edit, notepat se mở ra như sau:
@echo off
echo.

if "%1"=="" goto fail

echo Setting Operator to [%1] for ROM
echo.

xda3nbftool -x nk.nbf nk.nba 0x20040521
xda3nbftool -sd PH20B -sl WWE -so %1 nk.nba
xda3nbftool -c -u nk.nba
xda3nbftool -x nk.nba nk.nbf 0x20040521
del nk.nba

echo.
echo Completed
goto end

:fail

echo Please provide your Operator Information
echo.
echo i.e.: SetOperator ORANG001
echo or: SetOperator Vodafone
echo.
echo According to your Operator
echo.

:end
Đổi cái 1% thành tên operator của bạn, máy tôi chọn là O2ASI (cái này có thể thu được bằng cách copy file getDevicedata vào BA, chạy nó, rồi vào Windows của BA, tìm file Device data.txt, copy vào PC. mở file này ra xem sẽ thấy các thông số con BA của bạn trong đó có Operator name.)
Xong save/close.
nhắp đúp vào file này để chạy (chú ý Radio.nbf và xda3nbftool phải nằm trong cùng thư mục)
bây giờ bạn Up radio lại, lạ lùng thay, lỗi checkSum đã hoàn toàn biến mất.
Không hiểu sao mình không bị lỗi này. UP cái đc ngay. may quá.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Công ty Vũ Hồng Minh xin giới thiệu đến bạn sản phẩm ANDROID TV BOX : X-PRO
Giá chỉ: 900.000 đ
Tặng chuột không dây RAMBO (trị giá 100k)

Lazada Vietnam Master card on Monday