Help !!!!! xem offline web trên O2II

HAI HUU DOAN

GÂY DỰNG
ngồi rảnh rảnh tôi dowload luôn cả trang web việt nam đất nước con người về bỏ vào con O2II để khi nào đi công trường rảnh thì xem cho thêm chút kiến thức. nhưng mà hầu hết các trang đều xem được chỉ có một số trang hiện lên dòng chữ như sau:
"Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames"
cái của nợ inline frame không biết có cách nào hiển thị được không chớ configure trong trình duyệt của PPC thì đâu có có cái gì ???
:(
không biết bi giờ phải làm thế nào nhỉ?????có ai biết zụ này không??
:(
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top