HHVN :: Chỉnh sửa lại luật lệ và áp dụng tiếp luật bán sticky topic

Các thớt khác của admin_old
A

admin_old

Hiện tại luật của diễn đàn đã được cập nhật lại. Bên cạnh việc chỉnh sửa, bỏ bớt những điều không cần thiết và không thực hiện được, chúng tôi bổ sung thêm phần luật riêng cho việc bán các ưu tiên trong phần mua bán của diễn đàn.

Tuy thời điểm này cũng hơi muộn so với thời gian quy định. Nhưng chúng tôi vẫn áp dụng ngay phần đấu giá. Các thành viên là người kinh doanh, xin đọc kỹ phần hướng dẫn của luật dành cho việc đấu giá mua sticky topic.

Mọi thông tin xin PM về địa chỉ của tôi: ADMIN.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top