Hiện đúng tiếng việt

THANGBIN

NHẬP HỘI
Mới góp vốn mua được ppc trung cổ , Các đại ca giúp dùm đệ để hiện thị đúng tiếng việt khi trao đổi 2 chiều giửa PPC và word 2000 của winMe (pc đồ thượng cổ và ppc thì trung cổ đó ) . Cứu đệ đi các huynh!!!
 

caohungvn

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Hiện chỉ có thể copy qua thẻ nhớ mà thôii... dùng card reader nhé.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Top