Hiển thị tiếng Việt cho Mpx220!!

P4bus800

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Mấy cái máy Nókià gửi tin nhắn tiếng Việt qua cái MPx220 nhưng không đọc được, có cách nào setup keyboard cho máy đọc được tiếng Việt không?? Thanks for helping!
 

lionheart

GÂY DỰNG
Vấn đề chính là do màn hình của dòng smart quá nhỏ nên đã thử qua rất nhiều font thì đều cho chất lượng không tốt thường to hơn font nina mặc định nên chữ không hiển thị hết :(
 

ppc2003

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Bạn copy các font Unicode dùng cho Smartphone hay PPC vào thư mục Storage\Windows\Font

Tiếp đó down ctrình BLAddFont về, install vào máy, chạy chương trình này (file exe ở trong Program File). Thế là OK thôi. Tha hồ dùng MobiPocket Reader đọc sách tiếng Việt, vào các trang web tiếng Việt
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top