PHẦN MỀM Hòa nhịp WorldCup 2010 cùng Ứng dụng VivaSoccer (Download miễn phí)

Tubby

Cu béo đẹp giai!
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Cũng may đang cài cứ bị kẹt giữa đường. Mà nếu ngay từ đầu bác chủ ghi rõ mấy vụ dính đến tiền nong thì hay hơn nhỉ.
 

hiego

GÂY DỰNG
Phần mềm này cũng tiện và phí cũng mềm đấy chứ. Nhưng phải tín đến cước data để cập nhật. Vinaphone cũng có web với 30k/tháng nhưng được miễn phí data truy cập.
 

hva

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Phần mềm này cũng tiện và phí cũng mềm đấy chứ. Nhưng phải tín đến cước data để cập nhật. Vinaphone cũng có web với 30k/tháng nhưng được miễn phí data truy cập.
Tiện chứ bạn.Cài miễn phí nữa mà.Vina 30k thì bác chỉ cần dùng gói 15k ở ứng dụng này dùng tẹt ga trong 1 tháng luôn ý chứ :D
 

hva

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
[FONT=&quot] M[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t 1k kích ho[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]t sao ko nói luôn cho ti[/FONT][FONT=&quot]ệ[/FONT][FONT=&quot]n. T[/FONT][FONT=&quot]ưở[/FONT][FONT=&quot]ng Free thì dùng ch[/FONT][FONT=&quot]ứ[/FONT][FONT=&quot] cũng ch[/FONT][FONT=&quot]ỉ[/FONT][FONT=&quot] c[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]p nh[/FONT][FONT=&quot]ậ[/FONT][FONT=&quot]t k[/FONT][FONT=&quot]ế[/FONT][FONT=&quot]t qu[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot] m[/FONT][FONT=&quot]ớ[/FONT][FONT=&quot]i c[/FONT][FONT=&quot]ầ[/FONT][FONT=&quot]u th[/FONT][FONT=&quot]ủ[/FONT][FONT=&quot] ghi bàn thôi ch[/FONT][FONT=&quot]ứ[/FONT][FONT=&quot] có cái gì đâu...[/FONT]
[FONT=&quot]T[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]i v[/FONT][FONT=&quot]ề[/FONT][FONT=&quot] không m[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t phí,
B[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]n s[/FONT][FONT=&quot]ẽ[/FONT][FONT=&quot] m[/FONT][FONT=&quot]ấ[/FONT][FONT=&quot]t phí 1k đ[/FONT][FONT=&quot]ể[/FONT][FONT=&quot] kích ho[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]t, Vivasoccer kích ho[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]t ch[/FONT][FONT=&quot]ỉ[/FONT][FONT=&quot] nh[/FONT][FONT=&quot]ằ[/FONT][FONT=&quot]m m[/FONT][FONT=&quot]ụ[/FONT][FONT=&quot]c đích xác th[/FONT][FONT=&quot]ự[/FONT][FONT=&quot]c b[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]n là ng[/FONT][FONT=&quot]ườ[/FONT][FONT=&quot]i dùng th[/FONT][FONT=&quot]ự[/FONT][FONT=&quot]c s[/FONT][FONT=&quot]ự[/FONT][FONT=&quot] s[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]n ph[/FONT][FONT=&quot]ẩ[/FONT][FONT=&quot]m. Không có m[/FONT][FONT=&quot]ụ[/FONT][FONT=&quot]c đích l[/FONT][FONT=&quot]ừ[/FONT][FONT=&quot]a đ[/FONT][FONT=&quot]ả[/FONT][FONT=&quot]o, nên b[/FONT][FONT=&quot]ạ[/FONT][FONT=&quot]n yên tâm mà s[/FONT][FONT=&quot]ử[/FONT][FONT=&quot] d[/FONT][FONT=&quot]ụ[/FONT][FONT=&quot]ng.

[/FONT]
 

electmanbk

GÂY DỰNG
Iem là không hứng thú với cái phần mềm này. Khoái cái Navita Sport hơn, có thế download trực tiếp từ BB App World đc. Mỗi tội cái phần mềm này nó xếp lịch thi đấu lệch các loạt trận đấu cuối hay sao ý. Có bạn nào sử dụng Navita Sport cũng bị như trên không hay mỗi mình bị xui.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

nghĩa là sao bác nhỉ
Bác post review vào chủ đề này luôn đó.
Top