Hỏi các các thủ về O2 Xphone(E200)

DOANVIETH

GÂY DỰNG
Mới kiếm được 1 em O2 Xphone (I nhé không phải là O2 Xphone II đâu)
lại có dịp thỉnh giáo các cao thủ đây.

1/Làm thế nào để gửi và nhận file qua bluetooth ? ( đã bật, đã pair được rồi, đã kết nối với tai nghe bluetooth rồi), nhưng gửi từ PPC sang O2xphone vẫn không nhận được ???

2/Làm thế nào có thể Hard reset ?

3/ Đèn bàn phím lúc nào động vào cũng sáng (tất nhiên là khi màn hình tắt black light thì bàn phím cũng tắt). Hỏi: làm thế nào để tắt đèn bàn phím khi sử dụng ? tắt bằng phần mềm nhé, không chơi kiểu tháo hết đèn đâu.

4/ Tự động khoá bàn phím sau ... giây???

Thanks
 

daicaothu

Không yêu cho gái thèm
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
How to Hard Reset Tanager/Voyager (SAP1, SAP2, SPV, Xphone, etc.)

Please note that doing a hard-reset will erase your data (contacts, messages, sounds, homescreen, installed programs, settings, etc). Make sure to backup if needed.


1.
Remove the Storage Card (MMC/SD) and turn-OFF the phone.

2.
Power up the phone while holding voice recorder button.

3.
When the screen is about to go white, immediately press and hold Action button.

4.
Wait for 3 seconds or count 1 2 3 then release action key and immediately press it again.

Note: You should be in diag mode right now. In case you'll get the canary screen (tri-color screen), just remove the battery and repeat steps 2 and 3.

5.
In the Diag Mode screen. Press 8 to Erase IPSM and wait for the PASSED note. This time all your data will be lost. You'll be back to factory settings.

6.
Remove the battery and normally boot your phone. Please note that initial booting after hard reset will take a while. You just need to wait.

7.
Your phone will perform IPSM checking and will ask you to restart.

http://www.airfagev.com/howtos_details.asp?id=7

http://www.airfagev.com/howtos_details.asp?id=17

BÁc có thể tham khảo thêm các link trên hoặc search từ google, theo kinh nghiệm của em thì chẳng cso gì mà google kô có cả :D
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top