hỏi cách thay đổi bộ nhớ chia sẻ cho Graphic Card onboard

oregon

GÂY DỰNG
các bác cho em hỏi, hiện h máy Macbook White 13.3" của em đang có 2GB RAM, dùng Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family, bộ nhớ chia sẻ tối đa được 224MB

nhưng theo như info thì nó mới dùng có 10MB thôi, vậy em muốn hỏi là

làm thế nào để nó lấy luôn tối đa là 224MB chia sẻ ạ, vì h em đang cần dùng nhiều cho đồ họa mà Chipset của máy này đuối quá
 

Bài viết cần bạn xem thêm

áp dụng được cho nhiều mục đích cho tương lai, hy vọng thế mới ảo sẽ được triển khai,
Top