Hỏi chỗ mua USB Wireless ở TPHCM

Các thớt khác của bogus

ntphuong

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Bạn cần mấy cái USB??
Tớ có 4 cái hiệu TP-Link, giá 20$. Mới tinh nguyên hộp.
Call Phương 0904008383.
Tớ ỏ HN, free shipping vào SG
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Chắc do đầu tư nhiều về các mảng truyền thông nên thường sẽ được để ý hơn
Top