Hỏi chỗ sửa màn hình Laptop - HCM

dame

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
EVO Series nào vậy bạn - nếu 14" -> 180 usd. 15" -> 250 usd

Call 0918333323
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top