Hỏi chút về O2i

2 Tháng tám 2007 lúc 08:08
#4
Bác dogiangpc nói đúng đấy. Mình cũng đã gặp trường hợp tương tự rồi. Không chỉ là W mà cả các dạng file khác cũng vậy, bạn có thể chọn chế độ convert hoặc không (lưu ý: chỉ đối với những file định dạng đọc được trên PPC, còn những file định dạng khác bắt buôc phải convert thì không được coppy trực tiếp)
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Lazada Vietnam Master card on Monday