Hỏi Datebook

blue2

GẮN KẾT
trong menu của datebook có mục purge, nhằm làm sạch các event, chỉ để được các event trong palm tối đa 1 tháng, có cách nào khắc phục không các bác
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Cảm ơn bạn đã thông tin.
Top