Hỏi thêm về Rx3715

DOANVIETH

GÂY DỰNG
1- Khi cài pocket plus 2.5 chạy được 1 lúc thì treo, không biết tại sao???
2- Trong rx 3715 không có sẵn chương trình MS reader như ở 2215. làm thế nào để cài lại ?
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top