Hoi Up rom cho Hp6315

HocdungPPC

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Các bác cho hỏi : trang HP Upgrade for ipaQ6315 có hỏi 10 digital T-Mobile phone number mới down dược file Up rom. Tôi đọc trên trang tin tức của Wifi-cafe không biết đấy là bản mới hay cũ. Tôi không rành tiếng Anh lắm nên mò không được.
Ai có xin gủi giúp Qtoan@walla.com Hoac vuqtoan@yahoo.com.
Thank.
 

phucan

GÂY DỰNG
HocdungPPC said:
Các bác cho hỏi : trang HP Upgrade for ipaQ6315 có hỏi 10 digital T-Mobile phone number mới down dược file Up rom. Tôi đọc trên trang tin tức của Wifi-cafe không biết đấy là bản mới hay cũ. Tôi không rành tiếng Anh lắm nên mò không được.
Ai có xin gủi giúp Qtoan@walla.com Hoac vuqtoan@yahoo.com.
Thank.


Bạn tìm trpng Google
có đấy nó đến 24M nên không gửi cho bạn được ( tôi đang Dialup)
File SP30017 cùng với các đánh giá trong các Forum
Tôi chưa thử
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Cảm ơn bạn đã thông tin.
Top