Hoi Up rom cho Hp6315

HocdungPPC

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Các bác cho hỏi : trang HP Upgrade for ipaQ6315 có hỏi 10 digital T-Mobile phone number mới down dược file Up rom. Tôi đọc trên trang tin tức của Wifi-cafe không biết đấy là bản mới hay cũ. Tôi không rành tiếng Anh lắm nên mò không được.
Ai có xin gủi giúp Qtoan@walla.com Hoac vuqtoan@yahoo.com.
Thank.
 

phucan

GÂY DỰNG
HocdungPPC said:
Các bác cho hỏi : trang HP Upgrade for ipaQ6315 có hỏi 10 digital T-Mobile phone number mới down dược file Up rom. Tôi đọc trên trang tin tức của Wifi-cafe không biết đấy là bản mới hay cũ. Tôi không rành tiếng Anh lắm nên mò không được.
Ai có xin gủi giúp Qtoan@walla.com Hoac vuqtoan@yahoo.com.
Thank.


Bạn tìm trpng Google
có đấy nó đến 24M nên không gửi cho bạn được ( tôi đang Dialup)
File SP30017 cùng với các đánh giá trong các Forum
Tôi chưa thử
 

Bài viết cần bạn xem thêm

áp dụng được cho nhiều mục đích cho tương lai, hy vọng thế mới ảo sẽ được triển khai,
Top