HỎI / ĐÁP Hỏi về cài đặt GPRS cho mạng Chunghwa ở Đài Loan?

qturang

MÁY HỎNG
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Mình đang công tác tại ĐÀi Loan đang dùng mạng Chunghwa muốn cài TCP cho bb mà ko biết điền thế nào bác nào biết giúp mình với, thanks!
 

qturang

MÁY HỎNG
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Nguồn unlock.co.uk

Australia - {Back To Top}
Operator: - Optus
GPRS APN: - internet
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 202.139.83.3, 192.65.91.129

Operator: - Telstra
GPRS APN: - telstra.internet
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 139.130.4.4, 203.50.170.2

Operator: - Three
GPRS APN: - 3netaccess
Username: - a
Password: - a
DNS: - 202.124.68.130, 202.124.76.66

Operator: - Vodafone
GPRS APN: - vfinternet.au
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 192.189.54.33, 210.80.58.3

Austria - {Back To Top}
Operator: - Connect Austria
GPRS APN: - web.one.at
Username: - {user specific}
Password: - {user specific}
DNS: - 194.24.128.100, 194.24.128.102

Operator: - Max Online
GPRS APN: - gprsinternet
Username: - GPRS
Password: - {blank}
DNS: - 213.162.64.1, 213.162.64.2

Operator: - Max Online Business
GPRS APN: - business.gprsinternet
Username: - GPRS
Password: - {blank}
DNS: - 213.162.64.1, 213.162.64.2

Operator: - Max Online Metro
GPRS APN: - gprsmetro
Username: - GPRS
Password: - {blank}
DNS: - 213.162.64.1, 213.162.64.2

Operator: - Mobilkom A1
GPRS APN: - A1.net
Username: -
gprs@a1plus.at
Password: - {blank}
DNS: - 194.48.124.200, 194.48.139.254

Operator: - Tele.Ring
GPRS APN: - web
Username: -
web@telering.at
Password: - web
DNS: - 212.95.31.11, 212.95.31.35

Belgium - {Back To Top}
Operator: - Mobistar
GPRS APN: - web.pro.be
Username: - mobistar
Password: - mobistar
DNS: - 212.65.63.10, 212.65.63.145

Operator: - Proximus
GPRS APN: - internet.proximus.be
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 195.238.2.21, 195.238.2.22

Canada - {Back To Top}
Operator: - Microcell
GPRS APN: - internet.fido.ca
Username: - fido
Password: - fido
DNS: - 204.92.15.211

Czech Republic - {Back To Top}
Operator: - Cesky Mobil (contract)
GPRS APN: - internet
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 212.67.64.2

Operator: - Cesky Mobil (prepaid)
GPRS APN: - cinternet
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 212.67.64.2

Operator: - Eurotel (contract)
GPRS APN: - internet
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 160.218.10.200, 160.218.43.200

Operator: - Eurotel Go
GPRS APN: - gointernet
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 160.218.10.201, 194.228.2.1

Operator: - Oscar (contract)
GPRS APN: - internet
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 217.77.161.130, 217.77.161.131

Operator: - Oscar (Oskarta)
GPRS APN: - ointernet
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 217.77.161.130, 217.77.161.131

Operator: - T-Mobile
GPRS APN: - internet.t-mobile.cz
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 62.141.0.1, 62.141.0.2

Denmark - {Back To Top}
Operator: - TDC
GPRS APN: - internet
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 193.162.146.9, 193.162.153.31

Operator: - Sonofon
GPRS APN: - {blank}
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 212.88.64.14, 212.88.64.15

Operator: - Orange DK
GPRS APN: - web.orange.dk
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 212.97.206.131, 212.97.206.161

Estonia - {Back To Top}
Operator: - EMT
GPRS APN: - internet.emt.ee
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 217.71.33.200, 217.71.32.20

Finland - {Back To Top}
Operator: - Dna
GPRS APN: - internet
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 217.78.192.78, 217.78.192.22

Operator: - Radiolinja
GPRS APN: - internet
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 213.161.33.200, 193.185.210.10

Operator: - Sonera
GPRS APN: - internet
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 192.89.123.230, 192.89.123.231

France - {Back To Top}
Operator: - Bouygues
GPRS APN: - ebouygtel.com
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 62.201.129.99, 62.201.159.99

Operator: - Bouygues (B2Bouygtel)
GPRS APN: - b2bouygtel.com
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 62.201.129.99

Operator: - SFR
GPRS APN: - websfr
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 172.20.2.10, 194.6.128.4

Operator: - Orange
GPRS APN: - orange.fr
Username: - orange
Password: - orange
DNS: - 194.051.003.056, 194.051.003.076

Germany - {Back To Top}
Operator: - D2 Vodafone
GPRS APN: - web.vodafone.de
Username: - {any}
Password: - {any}
DNS: - 139.7.30.125, 139.7.30.126

Operator: - E-Plus
GPRS APN: - internet.eplus.de
Username: - eplus
Password: - gprs
DNS: - 212.023.97.2, 212.23.97.3

Operator: - D1 T-Mobile
GPRS APN: - internet.t-d1.de
Username: - td1
Password: - gprs
DNS: - 193.254.160.1

Operator: - O2 (Viag Interkom)
GPRS APN: - internet
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 195.182.096.28, 195.182.96.61

Greece - {Back To Top}
Operator: - Telestet
GPRS APN: - gnet.b-online.gr
Username: - {your phone number}
Password: - 24680
DNS: - 212.152.79.19, 212.152.79.20

Operator: - Vodafone GR
GPRS APN: - internet.vodafone.gr
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 213.249.17.10, 213.249.17.11

Operator: - Cosmote
GPRS APN: - internet
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 195.167.065.194

Hongkong - {Back To Top}
Operator: - CSL
GPRS APN: - hkcsl or internet
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 202.84.255.1, 203.116.254.150

Operator: - SmarTone
GPRS APN: - internet
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 202.140.96.51, 202.140.96.52

Hungary - {Back To Top}
Operator: - Pannon (contract)
GPRS APN: - net
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 193.225.155.254, 194.149.0.157

Operator: - Pannon (flat rate)
GPRS APN: - netx
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 193.225.155.254, 194.149.0.157

Operator: - Vodafone (prepaid)
GPRS APN: - vitamax.snet.internet.net
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 80.244.97.30, 80.244.96.1

Operator: - Vodafone (contract)
GPRS APN: - standardnet.vodafone.hu
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 80.244.97.30, 80.244.96.1

Operator: - Westel (contract)
GPRS APN: - internet
Username: - {user specific}
Password: - {user specific}
DNS: - 194.176.224.3, 194.176.224.1

India - {Back To Top}
Operator: - BPL
GPRS APN: - bplgprs.com
Username: - bplmobile
Password: - {blank}
DNS: - 202.169.145.34, 202.169.129.40

Operator: - Orange
GPRS APN: - portalnmms
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 10.11.206.51, 10.11.206.50

Indonesia - {Back To Top}
Operator: - Indosat
GPRS APN: - satelindogprs.com
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 202.152.162.66, 202.152.162.67

Ireland - {Back To Top}
Operator: - O2 (contract)
GPRS APN: - open.internet
Username: - gprs
Password: - gprs
DNS: - 62.40.32.33, 62.40.32.34

Operator: - O2 (prepaid)
GPRS APN: - pp.internet
Username: - gprs
Password: - gprs
DNS: - 62.40.32.33, 62.40.32.34

Israel - {Back To Top}
Operator: - MTC-Vodafone
GPRS APN: - apn01
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 10.10.10.30

Italy - {Back To Top}
Operator: - BLU Contratto
GPRS APN: - INTERNET
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 212.17.192.49, 212.17.192.49

Operator: - BLU Prepagata
GPRS APN: - PINTERNET
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 212.17.192.49, 212.17.192.49

Operator: - Vodafone Omnitel
GPRS APN: - web.omnitel.it
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 194.185.97.134

Operator: - TIM
GPRS APN: - uni.tim.it
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 213.230.155.94, 213.230.130.222

Operator: - Wind
GPRS APN: - internet.wind
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 212.245.255.2

Lithuania - {Back To Top}
Operator: - Bite GSM
GPRS APN: - banga
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 213.226.131.131, 193.219.32.13

Operator: - Omnitel Lithuania
GPRS APN: - gprs.omnitel.net
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 194.176.32.129, 195.22.175.1

Luxembourg - {Back To Top}
Operator: - LUXGSM
GPRS APN: - web.pt.lu
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 194.154.192.101, 194.154.192.102

Netherlands - {Back To Top}
Operator: - KPN Mobile
GPRS APN: - internet
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 62.133.126.28, 62.133.126.29

Operator: - T-Mobile
GPRS APN: - internet
Username: - t-mobile
Password: - t-mobile
DNS: - 193.79.237.39, 193.79.242.39

Malaysia - {Back To Top}
Operator: - DIGI
GPRS APN: - diginet
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 203.92.128.131, 203.92.128.132

Operator: - Maxis
GPRS APN: - internet.gprs.maxis
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 202.75.129.101, 10.216.4.21

Operator: - Timecel
GPRS APN: - timenet.com.my
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 203.121.16.85, 203.121.16.120

Operator: - TM Touch
GPRS APN: - internet
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 202.188.0.133

Norway - {Back To Top}
Operator: - Netcom
GPRS APN: - internet.netcom.no
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 212.45.118.43, 212.45.118.44

Poland - {Back To Top}
Operator: - ERA
GPRS APN: - erainternet
Username: - erainternet
Password: - erainternet
DNS: - 213.158.194.1

Operator: - Idea
GPRS APN: -
www.idea.pl
Username: - idea
Password: - idea
DNS: - 194.9.223.79, 194.204.159.1

Operator: - Plus GSM/Polkomtel
GPRS APN: -
www.plusgsm.pl
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 212.2.96.51, 212.2.96.52

Philippines - {Back To Top}
Operator: - Globe
GPRS APN: -
www.globe.com.ph
Username: - globe
Password: - globe
DNS: - 203.127.225.10, 203.127.225.11

Operator: - Smart
GPRS APN: - internet
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 202.57.96.3, 202.57.96.4

Portugal - {Back To Top}
Operator: - Optimus
GPRS APN: - internet
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 194.79.69.129

Operator: - TMN
GPRS APN: - internet
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 194.65.3.20, 194.65.3.21

Operator: - Vodafone (Telcel)
GPRS APN: - internet.vodafone.pt
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 212.18.160.133, 212.18.160.134

Russia - {Back To Top}
Operator: - BeeLine
GPRS APN: - internet.beeline.ru
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 194.190.195.66, 194.190.192.34

Operator: - MTS
GPRS APN: - internet.mts.ru
Username: - mts
Password: - mts
DNS: - 213.87.0.1, 213.87.1.1

Serbia-Montenegro - {Back To Top}
Operator: - Mobtel Srbija
GPRS APN: - internet
Username: - mobtel
Password: - gprs
DNS: - 217.65.192.1

Operator: - Telekom Srbija
GPRS APN: - gprsinternet
Username: - mts
Password: - 064
DNS: - 195.178.38.3

Singapore - {Back To Top}
Operator: - M1
GPRS APN: - mobilenet
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 202.79.64.21, 202.79.64.26

Operator: - SingTel
GPRS APN: - internet
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 165.21.100.88, 165.21.83.88

Operator: - Starhub
GPRS APN: - shwapint
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 203.116.1.78, 203.116.254.150

Slovenia - {Back To Top}
Operator: - Mobitel
GPRS APN: - internet
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 193.189.160.11, 193.189.160.12

Operator: - Si.mobil
GPRS APN: - internet.si.mobil
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 80.95.225.230, 80.95.225.231

Spain - {Back To Top}
Operator: - Amena
GPRS APN: - internet
Username: - CLIENTE
Password: - AMENA
DNS: - 213.143.33.8, 213.143.32.20

Operator: - Telefonica (Movistar)
GPRS APN: - movistar.es
Username: - movistar
Password: - movistar
DNS: - 194.179.001.100, 194.179.001.101

Operator: - Vodafone (Airtel)
GPRS APN: - airtelnet.es
Username: - vodafone
Password: - vodafone
DNS: - 212.73.32.3, 212.73.32.67

Switzerland - {Back To Top}
Operator: - Orange
GPRS APN: - internet
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 213.55.128.1, 213.55.128.2

Operator: - Sunrise
GPRS APN: - internet
Username: - internet
Password: - internet
DNS: - 212.35.35.35, 212.35.35.5

Operator: - Swisscom
GPRS APN: - gprs.swisscom.ch
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 164.128.36.34, 164.128.76.39

Taiwan - {Back To Top}
Operator: - Chunghwa Telekom
GPRS APN: - emome or internet
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 10.1.1.1

Operator: - Far EasTone
GPRS APN: - fetnet01
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 210.241.199.199

Thailand - {Back To Top}
Operator: - AIS
GPRS APN: - internet
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 202.183.255.20, 202.183.255.21

Operator: - DTAC
GPRS APN: -
www.dtac.co.th
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 203.155.33.1, 203.44.144.33

Turkey - {Back To Top}
Operator: - Aria
GPRS APN: - aycell
Username: - {user specific}
Password: - {user specific}
DNS: - 212.156.4.1, 212.156.4.4

Operator: - Turkcell
GPRS APN: - internet
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 212.252.168.240, 212.252.119.4

UK - {Back To Top}
Operator: - BT Mobile
GPRS APN: - btmobile.bt.com
Username: - bt
Password: - bt
Gateway IP: - 212.183.137.12

Operator: - Jersey Telecom
GPRS APN: - pepper
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 212.9.0.135, 212.9.0.135

Operator: - O2 UK (contract)
GPRS APN: - wap.o2.co.uk
Username: - o2wap
Password: - password
Gateway IP: - 193.113.200.195

Operator: - O2 UK (pre-pay)
GPRS APN: - payandgo.o2.co.uk
Username: - payandgo
Password: - password
Gateway IP: - 193.113.200.195

Operator: - Orange UK
GPRS APN: - orangeinternet
Username: - {blank}
Password: - {blank}
Gateway IP: - 192.168.71.35

Operator: - T-Mobile
GPRS APN: - general.t-mobile.uk
Username: - user
Password: - wap
Gateway IP: - 149.254.1.10

Operator: - Tesco Mobile
GPRS APN: - prepay.tesco-mobile.com
Username: - tescowap
Password: - password
Gateway IP: - 193.113.200.195

Operator: - Virgin Mobile
GPRS APN: - goto.virginmobile.uk
Username: - user
Password: - {blank}
Gateway IP: - 193.30.166.3

Operator: - Vodafone (Contract)
GPRS APN: - wap.vodafone.co.uk
Username: - wap
Password: - wap
Gateway IP: - 212.183.137.12

Operator: - Vodafone (pre-pay)
GPRS APN: - pp.vodafone.co.uk
Username: - wap
Password: - wap
Gateway IP: - 212.183.137.12

USA - {Back To Top}
Operator: - Cingular
GPRS APN: - isp.cingular
Username: -
ISPDA@CINGULARGPRS.COM
Password: - CINGULAR1
DNS: - 66.209.10.201, 66.209.10.202

Operator: - T-Mobile (Internet)
GPRS APN: - internet2.voicestream.com
Username: - {blank}
Password: - {blank}
DNS: - 216.155.175.105, 216.155.175.106

 

Bài viết cần bạn xem thêm

Bài này giờ xem lại vẫn hay, cám ơn bác thớt
Top