hỏi về chương trình raleenhj bằng giọng nói

dr_slums

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
24 Tháng hai 2007 lúc 05:53
#2
bác vào start / setting/ control panel / chuyển về dạng classic view rồi tìm cấi speech recongnition cho nó chạy và huấn luyện nó 30 phút bác kiếm 1 cái mic rồi nó bảo đọc câu gì xanh xanh thì đọc câu đó là ok thôi. Nói chung khong thật chuẩn nhưng đc cáii là giúp mình lười được
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Lazada Vietnam Master card on Monday