Hỏi về chương trình tạo bộ nhớ ảo

pmask

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Hiện tại ở ppc đã có chương trình nào tạo bộ nhớ ảo để chạy các chương trình lớn?
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Hnay lướt HHVN, cứ hiện bảng thông báo nhỏ.
Cảm ơn HHVN. Cảm ơn đội ngũ Admin, Mod Quỳnh, Lan Anh, Lam Sơn, Sỹ Huy và Mod Nam,,,
Cũng luyến tiếc lắm.
Hẹn gặp a e ngày gần nhất
Hcm luôn Welcome nếu a e có dịp công tác ghé qua.
Alo Tín 0942261626 Bình ...
Top