Hỏi về chương trình tạo bộ nhớ ảo

pmask

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Hiện tại ở ppc đã có chương trình nào tạo bộ nhớ ảo để chạy các chương trình lớn?
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Bài này giờ xem lại vẫn hay, cám ơn bác thớt
Top