Hỏi về chương trình tạo bộ nhớ ảo

pmask

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Hiện tại ở ppc đã có chương trình nào tạo bộ nhớ ảo để chạy các chương trình lớn?
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Cảm ơn bạn đã thông tin.
Top