Hỏi về kết nối bluetooth giưa PPCs E740 và SE T630

Quang Huy

NHẬP HỘI
Tôi muốn gửi và nhận Email từ PPCs Toshiba E740 qua cổng Buetooth của SE T630.
Xin cho hoi cach cài đăth ntn?
Xin cảm ơn!
 

Bài viết cần bạn xem thêm

áp dụng được cho nhiều mục đích cho tương lai, hy vọng thế mới ảo sẽ được triển khai,
Top