hỏi về nhắn tin tiếng Trung trên Treo 680

bicao

BA HOA BỐC PHÉT
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
9 Tháng một 2008 lúc 17:10
#1
Theo mình biết nếu muốn đọc và nhắn tin tiếng Trung trên Treo 680 có thể dùng CJKOS, nhưng nếu dùng phần mềm này thì khi muốn nhắn tin tiếng Trung lại phải thay đổi cả giao diện máy thành tiếng Trung.
Mọi người có cách nào vẫn có thể nhắn tin tiếng Trung mà giữ được giao diện tiếng Anh kô? Xin lỗi mới dùng Treo nên gà quá :D
 
Lazada Vietnam Master card on Monday