hỏi về tự điển Oxford cho Treo 600

honglinh

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Mình có tải về Pocket Oxford English Dictionary, dùng rất hay vì có cả từ điển về Business, medical.... nhưng tiếc một điều là cách phiên âm từ khó đọc quá. Sau đó có tải về Concise Oxford English Dictionary thì phiên âm rất dễ đọc, cài thêm lên Treo 600 chạy chung 2 cái tốt nhưng chỉ dùng được có ... 30 ngày. Buồn quá. Bác nào đã dùng qua thi xin giúp ... cho. Cảm ơn
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top