hỏi về tự điển Oxford cho Treo 600

honglinh

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Mình có tải về Pocket Oxford English Dictionary, dùng rất hay vì có cả từ điển về Business, medical.... nhưng tiếc một điều là cách phiên âm từ khó đọc quá. Sau đó có tải về Concise Oxford English Dictionary thì phiên âm rất dễ đọc, cài thêm lên Treo 600 chạy chung 2 cái tốt nhưng chỉ dùng được có ... 30 ngày. Buồn quá. Bác nào đã dùng qua thi xin giúp ... cho. Cảm ơn
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Bài này giờ xem lại vẫn hay, cám ơn bác thớt
Top