ĐỒNG HỒ Hội yêu Omega Seamaster

Các thớt khác của Omeganic

bitis06

Thích đủ thứ!
GẮN KẾT
E ứ phải fan Ô,chỉ thích cái chất thép lạnh lùng nam tính của nó. Dưng cũng đóng góp với các bác cái ảnh cho topic thêm xôm!
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Trước tiên, chia sẻ đôi nét về thương hiệu Hamilton:
Hamilton được thành lập năm 1892 tại Landcaster, Pennsylvania, USA. Sản xuất chiếc đồng tiên năm 1893. Một thời gian sản xuất cho quân đội Mỹ và sau một thời gian tái cấu trúc thì Hamilton đã bán t ...
Top