HOT 5.0.0.442 chính thức cho 9700

mvthang

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Từ 2 nhà mạng MTC Touch và Zain Jordan

Software For BlackBerry® Bold (TM) 9700 smartphone

BlackBerry Handheld Software v5.0.0.726 (Multilanguage)

Package Version: 5.0.0.726
Consisting of:

* Applications: 5.0.0.442
* Software Platform: 5.1.0.121
* File name: 9700M_PBr5.0.0_rel726_PL5.1.0.121_A5.0.0.442_MTC_Touch.exe
* File size: 130.98MB

Note: The Software Platform and Applications version numbers can be found under Options-About screen on the handheld.

* Download Software

Zain Jordan
Software For BlackBerry® Bold (TM) 9700 smartphone

BlackBerry Handheld Software v5.0.0.726 (Multilanguage)

Package Version: 5.0.0.726
Consisting of:

* Applications: 5.0.0.442
* Software Platform: 5.1.0.121
* File name: 9700M_PBr5.0.0_rel726_PL5.1.0.121_A5.0.0.442_Zain_Jordan.exe
* File size: 130.98MB

Note: The Software Platform and Applications version numbers can be found under Options-About screen on the handheld.

* Download Software

Sẽ có link nhanh cho các bác
 

canhsong73

GẮN KẾT
Bản mới này có gì thay đổi so với bản cũ ko bác?
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Mình có mua nước hoa chiết của bạn này nhưng lâu ko nhận được hàng nên vào hòm thư để trao đổi, khi vào hòm thư thì không thấy cuộc trò chuyện với bạn đó nữa, ai gặp tình trạng này chưa ạ
Screenshot_20230106_213135_Chrome.jpg
...
Top